LT   |   EN      Mano KU   |   
Kalbų ir socialinės edukacijos centras

Dėstomi dalykai:

  • Rusų kalba A1(1)
  • Rusų kalba A1(2)
  • Rusų kalba A2(1)
  • Rusų kalba A2(2)
  • Rusų kalba B1(1)
  • Rusų kalba B1(2)
  • Rusų kalba B2(1)
  • Rusų kalba B2(2)

El. p. aleksejeva@mail.ru

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 15.30-16.30 305 kab.

MOKSLINIAI INERESAI

Užsienio kalbų dėstymo metodikos

Kalbų ir socialinės edukacijos centras – daugiafunkcis Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto padalinys.

Centro ištakos – 1991 m. įkurtas Skandinavistikos centras. 1996 m. sutelkus nemažai akademinio jaunimo, besidominčio Rytų šalių kultūromis, susikūrė Orientalistikos centras, 2001 m. – Slavistikos centras. 1999 m. pradėti rengti lietuvių kalbos ir kultūros kursai kitakalbiams, todėl ilgainiui įkurtas Lituanistikos skyrius, o nuo 2007 m., pradėjus rengti užsienio kalbų kursus, ir Užsienio kalbų mokymo skyrius.

Atsižvelgiant į panašų veiklos pobūdį, 2012 m. visi atskirai funkcionavę centrai buvo sujungti ir įkurtas vienas Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto padalinys – Kalbų ir socialinės edukacijos centras, apimantis ir mokslinę, ir pedagoginę, ir edukacinę, ir komercinę veiklą, palaikantis ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, diplomatinėmis atstovybėmis,  atviras miesto ir šalies bendruomenei bei bendradarbiavimui.