LT   |   EN      Mano KU   |   
Filosofijos ir kultūrologijos katedra

Filosofijos ir kultūrologijos katedros vedėja

Dėstomi dalykai:

 • Medijų etika
 • Logika
 • Filosofija

El. paštas irama@inbox.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Naujųjų medijų etika
 • Kūrybos filosofija
 • Logika
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadieniais, 10.00 val. – 12.30 val.
 • Penktadieniais, 9.00 val. – 12.00 val. (S. Nėries g. 5, 203 a.)

Dėstomi dalykai:

 • Teritorijų planavimas GIS kraštovaizdžio planavime
 • Susisiekimo sistemos
 • Kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino studija 3
 • Priešdiplominė kraštovaizdžio projektavimo praktika
 • Regiono (miesto) kraštovaizdžio valdymas ir ekonomika
 • Rekreacinės gyvenvietės kraštovaizdžio planavimas
 • Architektūrinė kompiuterinė grafika
 • Urbanizuoto kraštovaizdžio kompozicija

El. paštas j.abromas@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kraštovaizdžio architektūra
 • Vėjo elektrinės
 • Kaimo kraštovaizdis
 • Vizualinio poveikio kraštovaizdžiui vertinas
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:
 • Pirmadieniais/trečiadieniais 8.00 val. – 12.00 val., K. Donelaičio a. 5, 408 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Kraštovaizdžio architektūros teorija ir istorija
 • Pastatų ir įrenginių tipologija
 • Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir tvarkyba
 • Šiuolaikinės kraštovaizdžio teorijos
 • Aplinkos planavimo ekonomika ir politika
 • Teritorijų planavimas

El. paštas Petras.grecevicius@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Kraštovaizdžio architektūra
 • Architektūra
 • Urbanistika
 • Rekreacinė architektūra
 • Teritorijų planavimas
 • Tolimųjų Rytų kultūriniai kraštovaizdžiai
 • Poveikio aplinkai vertinimas
 • Baltų kultūra
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadieniais, 10.00-11.30, 322 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Kraštovaizdžio planavimo ir aplinkos dizaino studija
 • Kraštovaizdžio technologijos
 • Universalus aplinkos dizainas

El. paštas Jankauskaite.aurelija@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Rekreacinis kraštovaizdis
 • Pajūrio kurortų planavimo koncepcijos
 • Pajūrio kurortų tyrimai
 • Kraštovaizdžio architektūra
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Antradieniais 10:00-11:30
 • Konsultacijų vieta suderinama el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Antikos istorija
 • Politinės minties istorija

El. paštas kazlauskasrai@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Politinė filosofija
 • Antikos filosofija
 • Antikos istorija
 • Civilizacijos istorija
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Ketvirtadieniais 13.00-15.00

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Religija
 • Meno istorija

El. paštas kiaukatomas@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Tarpdisciplininiai filosofijos
 • Meno ir religijos klausimai
 • Fenomenologija
 • Meno filosofija
 • Dialogo ir hermeneutinė filosofijos
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Antradieniais/ketvirtadieniais 12.00-14.00, 203 kab.

Dėstomi dalykai:

 • Fotožurnalistika
 • Teksto praktikumas

El. paštas nastopka@inbox.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Periodinės spaudos skaitytojų auditorijos tyrinėjimai
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Dieną susitarti iš anksto 13.30 – 14.00; Minijos g. 153, 222 aud.

Dėstomi dalykai:

 • Komunikacijos teorija
 • Reklamos teorija ir praktika
 • Socialinių mokslų tyrimų metodologija
 • Masinės komunikacijos teorija

El. paštas vytasir@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Komunikacijos teorija
 • Kalbinis bendravimas
 • Reklama
 • Spaudos žurnalistika
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Trečiadieniais 9.00 – 10.00, 217 kab. (Minijos g. 153)

Dėstomi dalykai:

 • Informacijos valdymas

El. paštas janina.pupeliene@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Mokslo komunikacija
KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Ketvirtadieniais 14.00-15.00,  katedroje

Dėstomi dalykai:

 • Edukacinė žurnalistika

El. paštas Rosita.vaiciule@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Medijos ir socializacija

Medijų ekologija

Viešieji ryšiai

KONSULTACIJŲ LAIKAS:
 • Pirmadieniais 13.30-14.30

Dėstomi dalykai:

 • Reporterio darbas žiniasklaidoje
 • Televizijos ir radijo montažas
 • Video praktikumas
 • Audio praktikumas

El. p. edita@mediadia.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Ketvirtadieniais 12.00-13.00 Medijų laboratorijoje (Minijos g. 153). Tik iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Integruota rinkodaros komunikacija
 • Ryšiai su visuomene
 • Ryšiai su žiniasklaida

Dėstomi dalykai:

 • Filosofija
 • Naujųjų amžių kultūros filosofija
 • Aristotelio praktinė filosofija
 • Modernioji ir postmodernioji kultūra
 • XX ir XXI amžių kultūros filosofija
 • Bioetika
 • Sveikatos politika ir etika
 • Utilitarizmo etika

El. p. gv98689@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA:

Pirmadieniais 17.00–18.00, 107 a.

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Filosofija
 • Bioetika
 • Postmodernizmas
 • Kultūros istorija

Filosofijos katedra savo veiklą pradėjo 1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą. Pirmuoju vedėju buvo išrinktas prof. dr. Leonidas Donskis. Šias pareigas įvairiu metu ėjo doc. dr. Aleksandras Kvaraciejus, prof. hab, dr. Algimantas Valantiejus ir dr. Sakalas Janavičius. 1995-1997 m. prie Filosofijos katedros veikė Lyginamųjų civilizacijos studijų centras.2000-2008 m. katedrai vadovavo doc. L. Zasimauskas, 2008 m. katedros vedėja buvo išrinkta prof. dr. D. M. Stančienė, 2010-2012 m. katedros vedėjo pareigas ėjo doc. dr. G. Vyšniauskas. 2012 m. Filosofijos katedra buvo reorganizuota į Filosofijos ir kultūrologijos katedrą, kuriai iki 2017 m. spalio 2 d. vadovavo prof. dr. Dalia Marija Stančienė. Nuo 2017 m. spalio 2 d. vedėjos pareigas eina dr. Ernesta Molotokienė. Katedra nuo pat įsikūrimo atlieka bendrauniversitetinio
fundamentalaus humanitarinio lavinimo funkciją.
Ilgą laiką vienas iš pagrindinių jos uždavinių buvo
teikti bendruosius ir specializuotus filosofijos kursus
įvairiausių specialybių studentams.
Nuo 2012 m., praplėtus katedros funkcijas, buvo parengta
Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų bakaluro programa, kuri sėkmingai startavo 2012 m. rugsėjo 1 d.

Bakalauro programa
Medijų filosofai – tai šiuolaikinės medijuotos
kultūros strategai, gebantys ne tik valdyti medijas,
bet ir spręsti pamatines filosofijos problemas,
analizuoti medijų subjektą ir objektą. Nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. katedra pradeda vykdyti paveldosaugos magistrantūros studijų programą
Baltų ir germanų kultūros paveldo vizualizacija.

Katedros darbuotojų kolektyvas

Magistrantūros studijų programa
Studijų programos pagrindinis tikslas – parengti aukštos
kvalifikacijos kultūros paveldo vizualizacijos specialistus, gebančius vertinti materialųjį ir nematerialųjį kultūros paveldą, kaip regiono tapatybės skiriamąjį bruožą globaliame pasaulio kontekste, vizualizuoti baltų ir germanų kultūrų sankirtoje susiformavusį multikultūrinį paveldą.

Nuo 2015 m. rugsėjo 1 dienos vykdoma Profesinės etikos ir etikos audito magistrantūros studijų programa.

Magistrantūros studijų programa

Studijų metu įgytos žinios suteiks gebėjimus tinkamai reaguoti į šiuolaikinėje visuomenėje kylančius etinius iššūkius, identifikuoti etines problemas, vykdyti etinę prevenciją ir priimti teisingus sprendimus, esant neapibrėžtoms sąlygoms, dalyvauti etikos audito procedūrų veikloje, valdyti sudėtingus procesus ir situacijas, susijusius su profesinės etikos standartų išmanymu ir taikymu viešajame ir privačiame sektoriuose, formuoti išvadas ir rekomendacijas ruošti etikos kodeksus.

Prie katedros veikia Platono akademija, kuri skirta moksleivių filosofinių žinių gilinimui ir kultūros reiškinių vertinimui.

Kiekvienais metais liepos mėnesį kartu su Tarptautine Tomo Akviniečio asociacija (SITA, Italija) ir Hiustono Šv. Tomo Akviniečio universitetu (JAV) katedra organizuoja tarptautinę tomizmo studijos skirtą konferenciją ir tarptautinę Tomo Akviniečio vasaros mokyklą, kurioje ne tik susipažįstama su originaliais Tomo Akviniečio tekstais ir jų šiuolaikiniais komentarais, bet ir aktyviai dalyvaujama diskusijose, vertinant žmogaus poelgių moralumą, gvildenant politikos, teisės bei dorovinių nuostatų taikymą viešajame valstybės gyvenime, apibrėžiant religijos vaidmenį sekuliarioje visuomenėje.

 Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų programos studentai apie savo specialybę svetainėje:

https://www.youtube.com/watch?v=RrZoxRPMPbc

www.NeTv.lt