LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialiniai partneriai

Regioniniai

•Klaipėdos savivaldybės Kultūros skyrius;
•Klaipėdos apskrities I. Simonaitytės viešoji biblioteka;
•Klaipėdos etnokultūros centras;
•Klaipėdos dramos teatras;
•Birutė Banevičienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento Regioninės politikos analizės skyriaus vyriausioji specialistė;
•Romena Savickienė, Klaipėdos turizmo ir kultūros informacijos centro direktorė;
•Rasa Jasevičienė, “VPA Logistics” administratorė;
•Ina Šidlauskienė, Tarptautinių ryšių, verslo plėtros ir turizmo skyriuas vyriausioji specialistė;
•Lietuvių katalikų mokslų akademija;
•Telšių vysk. V. Borisevičiaus kunigų seminarija
•Telšių katechetinis centras;
•Švento Jokūbo kelio draugų asociacija;
•Klaipėdos miesto savivaldybės Švietimo skyrius;
•Klaipėdos pedagoginė psichologine tarnyba;
•Klaipėdos miesto šeimos ir vaiko gerovės centras;
•Dvasinės pagalbos jaunimui centras;
•Klaipėdos jaunimo centras “Atviros jaunimo erdvės”;
•Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas;
•Klaipėdos teritorinė darbo birža;
•Vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras „Dienvidis”;
•Agentūros VISOS LIETUVOS VAIKAI Klaipėdos fondas;
•Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodiniu būrelis;
•Šiaulių universiteto Socialinės pedagogikos ir psichologijos katedra;
•Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės pedagogikos katedra;
•Kauno technologijos universiteto Ugdymo sistemų katedra;
•Socialinės komunikacijos institutas;
•Lietuvos liaudies buities muziejus;
•Klaipėdos miesto vaiko teisių apsaugos skyrius
•UAB „Regseda“;
•Paramos fonadas „Jaunimo linija“, Klaipėdos padalinys;
•Všį Klaipėdos socialinės ir psichologinės pagalbos centras;
•Labdaros ir paramos fondas: Dvasinės pagalbos jaunimui centras;
•VšĮ Klaipėdos Psichikos sveikatos centras;
•UAB „Akrisida“.
•Klaipėdos miesto ugdymo įstaigos.

Tarptautiniai

•Greifsvaldo universiteto Baltistikos institutas (Vokietija);
•Kaliningrado valstybinis I. Kanto universitetas (Kaliningradas);
•Ilinojaus universiteto Slavų ir baltų kalbų bei literatūros katedra (JAV);
•Londono Redbridge dramos centras (Didžioji Britanija);
•Latvijos universitetas (Latvija);
•Liepojos universitetas (Latvija);
•Parmos universitetas (Italija);
•Neli Peycheva, Šv. Kirilo ir šv. Metodijaus universitetas, Vokiečių ir olandų studijų katedra;
•Užsienio kalbų katedra, Tęstinių studijų institutas, Žilina Universitetas (Slovakija);
•Užsienio kalbų katedra, Tęstinių studijų institutas, Žilina Universitetas (Slovakija);
•Valstybinis Lomžos taikomųjų mokslų universitetas, Socialinių ir humanitarinių mokslų institutas (Lenkija);
•Popiežiškoji Teologijos Akademija (Pontificia Accademia di Teologia) (Vatikanas).
•Popiežiškasis Laterano universitetas (Pontificia universita Lateranense) (Italija);
•Suomijos „Gyvųjų vandenų“ bendruomenė (Suomen elävät vedet ry (Living Waters Finland)(Suomija);
•Baltijos istorikų ir pedagogų asociacija, Latvijos universitetas (Baltic association of historians of pedagogy, University of Latvia)( Latvija);
•Gdansko universitetas (Lenkija);
•George Mason universitetas (JAV);
•Vermonto universitetas (JAV);
•Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas (Ukraina).