LT   |   EN      Mano KU   |   
Studentų praktika

STUDENTŲ PRAKTIKŲ ORGANIZAVIMO BEI ATLIKIMO TVARKOS BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Studentų praktinį mokymą(si) Lietuvos bei užsienio įmonėse ir organizacijose reglamentuoja „Klaipėdos universiteto studentų praktinio mokymo(si) tvarka“, patvirtinta Klaipėdos universiteto rektoriaus įsakymu Nr. 1-030. Studentai praktinį mokymąsi atlieka vadovaudamiesi kiekvienoje katedroje parengtomis studentų praktikos atlikimo bei ataskaitos rengimo metodinėmis rekomendacijomis.

2. Praktikos atlikimo tvarką užsienio šalių įmonėse ir organizacijose koordinuoja Klaipėdos universiteto Studijų tarnybos Erasmus+ grupė.

3. Prieš išvykstant į praktikos atlikimo vietą, vyksta praktikos instruktažai, kurių metu studentai supažindinami su praktikos atlikimo tvarka, praktikos turiniu, saugaus darbo reikalavimais ir kt.

4. Instruktažo metu su studentais pasirašoma trišalė (Universiteto, įstaigos, priimančios į praktiką, bei studento) STUDENTŲ PRAKTINIO MOKYMO SUTARTIS. Studentai gauna visus dokumentus, kurie reikalingi praktikos atlikimui. Studentų dalyvavimas instruktažuose yra būtinas.

5. Būsimų praktikos vietų paiešką atlieka fakulteto praktikos vedėjos, kartu su katedrų vadovais numato praktikos laiką, organizuoja reikiamų dokumentų rengimą, praktikų eigos kontrolę. Šiais klausimais studentus prašome kreiptis į praktikos vedėjas Alvidą Kilienę, Mildą Juščienę. Praktikos vedėjas rasite SHMF 108 kab. S. Nėries g. 5, tel. (8 46) 398 645.

STUDENTŲ PRAKTIKOS GALERIJA

Ekonomikos ir Vadybos studijų programų praktikos akimirkos

Geografijos studijų programos praktikos akimirkos

Pedagoginio darbo praktikos akimirkos

Žurnalistikos studijų programos praktikos akimirkos