LT   |   EN      Mano KU   |   
Muziejus

HUMANITARINIŲ IR UGDYMO MOKSLŲ FAKULTETO MUZIEJUS

_DSC4196Muziejaus kūrimasis

1992 m. žymaus čekų pedagogo J. A. Komenskio 400-ųjų metinių, tarptautinės konferencijos proga, Klaipėdos universitete, Pedagogikos fakultete buvo įkurtas muziejus.

Muziejaus kūrimosi istorija ilga, inspiruota dar1982 m. vaikų žaidimų teoretikės doc. Z. Kontautienės (1942-1988). Z. Kontautienė ­ viena iš pirmųjų mokslininkių Lietuvoje nuodugniai tyrusi lietuvių liaudies žaidimus ir apgynusi disertaciją šia tema. Ji nustatė liaudies žaidimų struktūrą bei vaikų žaidimų pedagoginę vertę ugdyme. Tyrinėjo žaidimo ir žaislo vietą liaudies pedagogikoje, šiuolaikinių vaikų žaidimų kūrybos ryšį su tradiciniais liaudies žaidimais. Autorė bandė susieti mokymą, darbinę, meninę, konstravimo ir kitas veiklas su žaidimais.

Vėliau KU Pedagogikos fakultete docentų Z. Kontautienės ir Vl. Pupšio suburta, studentų kraštotyrinė grupė „Reketukas“ (reketukas – senovinis žaislas-žaidimas, iš šešių ar daugiau medinių elementų sudedama konstrukcija).  Šios kraštotyrinės grupės gyvavimo laiku įvyko  5 ekspedicijos Šilutės, Skuodo ir Klaipėdos rajonuose, kurių metu buvo surinkta daug eksponatų, ir įvairios lietuvių liaudies etnografinės medžiagos (žaidimų, žaislų, dainų, pasakų, mįslių bei kt.). Ekspedicijų dalyviai surengė parodas, kurios susilaukė nemaža dėmesio, pasiūlymų ir net eksponatų ir iš kitų Lietuvos regionų. Pagaliau, 1992 m. buvo rasta tinkama patalpa muziejui, taigi nuo idėjos iki realizacijos nueitas beveik 10-ties metų kelias.

Laikui bėgant muziejus Pedagogikos fakultete tapo savotišku šviečiamosios-kultūrinės veiklos židiniu, keliančiu šiuos edukacinius tikslus:

 • supažindinti lankytojus (vaikus, moksleivius, studentus) su švietimo ir mokslo raida Mažojoje Lietuvoje ir Klaipėdos krašte;
 • eksponuoti ekspedicijų  metu surinktus etnografinius vaikų žaislus ir žaidimus turinčius ugdomąjį poveikį: lėles, įvairių gyvūnų modelius, drožinius, lipdinius, XIX a. pab. –XX a. pradžios vaikų mokymo priemones ir pan.;
 • atskleisti kaimo žmonių  buities etnografinius bruožus būdingus  Vakarų Lietuvos regionui.
 • kaupti  ir analizuoti mokslinę literatūrą susijusią su vaikų žaislais bei žaidimais.

Muziejaus ekspozicija sąlyginai skirstoma į šiuos skyrius:

 •        KU pedagogikos fakulteto istorija;
 •        Respublikinio mokytojų rengimo instituto veikusio 1935-1939   m.m. raidos bruožai ir istorija;_DSC4210
 •        Etnografinai žaislai ir žaidimai: jų schemos ir aprašymai (XIX a. pab. – XX a. pradžia);
 •        Sovietmečio periodo žaislai;
 •        Etnografinių  lėlių kolekcija;
 •        Slaptosios mokyklos ir „Daraktorių“ mokyklos mokymo priemonės;
 •        Lietuvos kaimo buities įrankiai ir daiktai (vakarų regionas);

Muziejaus ekspozicija siekiama įvairiapusiškiau pagyvinti ir papildyti mūsų regiono švietimo ir kultūros savitumus, susieti muziejuje pateiktą ugdomąją medžiagą su dabartimi, pademonstruoti tradicijų tąsą ir perimamumą, vertybių puoselėjimą.

Muziejų lanko vaikų ekskursijos iš darželių ir pradinių mokyklų bei gimnazijų, todėl vaikai ir moksleiviai turi unikalią galimybę  susipažinti su savo senelių ir prosenelių žaislais, žaidimais bei pažaisti su jų  modelių dublikatais, prisiliesti prie pirmųjų lietuviškų elementorių. Muziejuje skaupta medžiaga gali paskatinti ir mokytojus naujiems kūrybiniams sumanymams, įjungti protėvių tradicijas į šiuolaikinę modernėjančią visuomenę.

Siekiama, kad šia veikla domėtųsi studentai ir inicijuotų etnografinių ekspedicijų atnaujinimą bei papildytų muziejų naujais eksponatais. Čia yra tikrai daug galimybių pedagoginiams ieškojimams ir atradimams, nes ši darbo sritis mažai tyrinėta – reikalingi išsamūs moksliniai apibendrinimai.

Muziejus susilaukia susidomėjimo ir iš žymių Lietuvos profesorių, mokslininkų bei pedagogų, kurie yra papildę muziejaus ekspoziciją eksponatais, o užsienio mokslininkai iš Latvijos, Estijos, Lenkijos, Danijos, Švedijos, Čekijos, Anglijos, Kanados buvo sužavėti ekspozicijos unikalumu ir lietuvių tautos tradicijų puoselėjimu universitete.

Muziejus palaiko bendradarbiavimo ryšius su Rumšiškių etnografiniu buities muziejumi bei Balzeko lietuvių kultūros muziejumi Čikagoje.

Šiame muziejuje pagal Erasmus Teaching staff mobility vizitą lankėsi dr. Krzysztof Piech (The State College of Computer Science and Business Administration, Lenkija). Svečias domėjosi muziejaus įkūrimo istorija, jame esančiais sukauptais eksponatais, ypač etnografinėmis lėlėmis, žaislais, pagamintais iš natūralios gamtinės medžiagos, reta religine ir pedagogine literatūra bei kita muziejuje sukaupta archyvine medžiaga. Viena iš  dr. Krzysztof Piech mokslinių tyrimų sričių – liaudies žaislų ir žaidimų ypatumai, jų išplitimo arealas. Apsilankęs daugelyje pasaulio šalių, svečias pastebėjo, kad žaidimo fenomenu domimasi visoje Europoje, ypač aktualūs jo genezės klausimai. Jis palygino lenkų ir lietuvių vaikų žaidimus, pastebėdamas jų  panašumus  regioniniu atžvilgiu. Ypač svečias domėjosi studentų ekspedicijų metu padarytais žaislais ir žaidimų aprašais, kurių keleto kopijas padovanojome. Mokslininkas išreiškė norą dar kartą apsilankyti mūsų muziejuje ir detaliau susipažinti su  lietuvių liaudies žaidimų ir žaislų  aprašų medžiaga.

BPIA MOKSLININKŲ VIZITAS KU HUMF MUZIEJUJE

Š. m. spalio 7 d. Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete viešėjo tarptautinės organizacijos ISCH Baltijos pedagogikos istorikų asociacijos Lietuvos, Latvijos ir Estijos skyrių nariai. Mokslininkai po įtemptos darbotvarkės Pedagogikos katedros kvietimu aplankė ir KU HUMF muziejų. Svečiai domėjosi muziejaus įkūrimo istorija, jame esančiais sukauptais eksponatais, ypač etnografinėmis lėlėmis, žaislais, pagamintais iš natūralios gamtinės medžiagos, reta religine ir pedagogine literatūra bei kita muziejuje sukaupta archyvine medžiaga. Didelį įspūdį svečiams paliko etnografinių lėlių kolekcija, liaudies žaislai ir žaidimai, jų išplitimo arealas. Aplankę daugelį pasaulio šalių, svečiai pastebėjo, kad žaidimo fenomenu domimasi visoje Europoje, ypač aktualūs jo genezės klausimai. Svečiai rado ir palygino latvių, estų ir lietuvių vaikų žaidimus, pastebėjo jų panašumus regioniniu atžvilgiu. Didelio dėmesio sulaukė studentų ekspedicijų metu surinkta etnografinė medžiaga, žaislai ir žaidimų aprašai. Mokslininkai išreiškė norą dar kartą apsilankyti mūsų muziejuje ir detaliau susipažinti su lietuvių liaudies žaidimų ir žaislų aprašų medžiaga.