LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas » Mokslas » Monografijos. Šaltiniai. Knygos

MONOGRAFIJOS. ŠALTINIAI. KNYGOS

Konstantinas Bružas. Apie tai, kas neturi išnykti: XIX a. pab. – XX a. 8 dešimtmečio etnografinė Žemaitijos apylinkių medžiaga.  I knyga. Parengė, sudarė pastabas ir įvadinį straipsnį parašė Rimantas Balsys. Klaipėda: KU leidykla, 2017, 368 psl. (knygos leidybą iš dalies rėmė: Lietuvos kultūros taryba ir Lietuvos Respublikos kultūros ministerija).

Rimantas Balsys. Lietuvių ir prūsų religinė elgsena: aukojimai, draudimai, teofanijos. Klaipėda: KU leidykla, 2017.

Arvydas Ramonas. Krikščioniškoji eschatologija: doktrina apie mirtį ir paskutiniuosius dalykus. Klaipėda: KU leidykla, 2016.

Lina Laurinavičiūtė-Petrošienė. Žanro virsmas: Žemaitijos Užgavėnių dainos. Klaipėda: KU leidykla, 2015 (parengta LMT Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos, publikuota Lietuvos Kultūros tarybos lėšomis).

Rimantas Balsys. Lietuvių ir prūsų pagonybė: alkai, žyniai, stabai. Klaipėda: KU leidykla, 2015.

Jūratė LubienėLietuvių kalbos mikonimai: nominacija ir motyvacija. Klaipėda: KU leidykla, 2015 (parengta LMT Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos lėšomis).

Roma Bončkutė. Vaclovo Biržiškos ir Petro Joniko susirašinėjimas (1948–1955). KU leidykla, 2015 (parengta LMT Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programos lėšomis).

sud. Dalia Marija Stančienė. Dialogue of Cultures: Platonic Tradition and Contemporary Thomizm. Mokslinės konferencijos medžiaga, 2015

Kairys, A., & Liniauskaitė, A. Time Perspective and Personality. In M. Stolarsky, F. Fieulaine, W. van Beek. (Eds.). Time Perspective Theory; Review, Research and Application (pp. 99 – 115). Cham: Springer. 2015

Rimantas Balsys. Pagoniškojo lietuvių ir prūsų panteono raida. 2014

Asta Balčiūnienė. Kupiškėnų patarmės intarpiniai ir sta kamieno veiksmažodžiai. 2014

Darius PetkūnasRussian and Baltic Lutheran Liturgy in the Nineteenth and Twentieth Centuries. Klaipėda: KU l-kla, 2013.

Gintautas Vyšniauskas. Idealiojo tikrovės prado problema Klaipėda: KU l-kla, 2013.

Tomas KiaukaHärle W. Dievo pėdsakais. XIX-XX a. evangeliškosios teologijos antologija. Vilnius: Kultūros barai, 2013.

Kęstutis Meškys. Kultūra kaip būtis. Žmonės. Įvykiai. Kontekstai.  Vilnius: UAB “Ciklonas”, 2013.

Darius Petkūnas. Rytų Prūsijos liuteronų liturginė tradicija ir lietuviškoji jos raiška reformacijos ir Donelaičio laikų agendose. KU leidykla, 2012.

Andželika Bylaitė-Žakaitienė. Lietuvių etiketas ir bendravimo kultūra XX amžiuje. Klaipėda: KU leidykla, 2012.

Rolandas RastauskasBermudų trikampis. Klaipėda: Druka, 2012.

Audronė KaukienėPrūsų kalbos tyrinėjimai II. Klaipėda: KU leidykla, 2011.

Audronė Kaukienė, Dalia Pakalniškienė. Prūsų kalba. Klaipėda: KU leidykla, 2011

Darius PetkūnasThe Repression of the Evangelical Lutheran Church in Lithuania during the Stalinist Era.KU leidykla, 2011.

Rimantas Balsys. Lietuvių ir prūsų dievai, deivės, dvasios: nuo apeigos iki prietaro. KU leidykla, 2010.

Pamarių sakmės. Sud. Dalia Kiseliūnaitė. Klaipėda: KU leidykla, 2010.

Guido Michelini. Pietistų „Psalmių knygos“ istorinis kontekstas. Klaipėda : KU leidykla, 2010.

Atskambėjo aidas. Šilalės krašto dainos. Sud. Lina Petrošienė, Jonas Bukantis. Klaipėda: S. Jokužio leidykla-spaustuvė, 2010.

Žemaičių kalendorinė tautosaka: Užgavėnių dainos. Sud. Lina Petrošienė, Jonas Bukantis. Klaipėda: KU leidykla, 2010. Knyga ir kompaktinė plokštelė.