LT   |   EN      Mano KU   |   
Mokslas

Mokslinių tyrimų programos

Baltijos regiono kultūros tyrimai. Potemės:


 • Sinchroniniai ir diachroniniai kalbų tyrimai;
 • Filosofijos, religijos ir etnokultūros tyrimai;
 • Literatūros ir meno tyrimai.

Žmogaus gerovės socioedukaciniai tyrimai. Potemės:


 • Suaugusiųjų švietimo veikėjų profesionalizacija;
 • Socialinė pedagoginė diskriminacijos prevencija;
 • Švietimo kokybės vadyba kuriant gerovės visuomenę;
 • Asmens ugdymosi sėkmingai karjerai veiksniai;
 • Akademinės bendruomenės psichologinės gerovės veiksniai;
 • Žmogaus dvasinės gerovės krikščioniškieji kontekstai;
 • Vaikų gerovė informacinės kultūros ir modernių ugdymo technologijų plėtros sąlygomis;
 • Meninis ugdymas žmogaus gerovei.
leidiniai_knygos