LT   |   EN      Mano KU   |   
Dekanato informacija

DEKANATO INFORMACIJA STUDENTAMS

Studijų metai paprastai prasideda rugsėjo 1 d. ir baigiasi birželio 30 d.

  • Rudens semestras – 15 paskaitų savaičių ir 1 savarankiško darbo savaitė.
  • Žiemos egzaminų sesija – 4 savaitės.
  • Pavasario semestras – 15 paskaitų savaičių ir 1 savarankiško darbo savaitė.
  • Pavasario egzaminų sesija – 4 savaitės.
  • Konkrečias datas tvirtina Rektorius.
  • Ištęstinėse studijose rudens sesija prasideda rugsėjo mėn. antrosios savaitės pirmadienį; žiemos sesija – sausio mėn. antrosios savaitės pirmadienį; pavasario sesija – birželio mėn. antrosios savaitės pirmadienį. Sesijų trukmė – trys savaitės.
  • Atsiskaitymai ir egzaminų (įskaitų) laikymas ištęstinėse studijose vyksta:

Rudens semestro – iki sausio 31 d.

Pavasario semestro – iki birželio 30 d.

Mokėjimo už studijas pagrindas yra studento / klausytojo ir Universiteto studijų sutartis.

Pirmosios ir antrosios pakopų (bakalauro ir magistrantūros studijų) studentai studijų mokestį moka per dvi pirmąsias kiekvieno semestro savaites.

Studijų kaina gali būti mokama ir dalimis, laikantis toliau nurodytų terminų:

  1. Rudens semestre50 % semestro sumos sumokant iki rugsėjo 15 d., likusią 50 % semestro sumos – iki lapkričio 5 d.
  2. Pavasario semestre – 50 % semestro sumos sumokant iki vasario 15 d., likusią 50 % semestro sumos – iki balandžio 5 d.

Mokėjimo kvitą (originalą) būtina pristatyti į dekanatą (210 kab.) arba atsiųsti el. paštu dekanatas.shmf@ku.lt. 

Studentai, laiku nesumokėję už studijas arba laiku nepristatę mokėjimo kvito į dekanatą, braukiami iš studentų sąrašų be atskiro perspėjimo.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Klaipėdos universitetas
Gavėjo bankas: AB bankas ,,SWEDBANK”
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT617300010129229730
Mokėjimo paskirtis: mokestis už studijas, studento vardas, pavardė, SHMF

https://web.liemsis.lt/kuis/stp_prisijungimas

Prisijungimas studentams → 3 studento vardo raidės + 4 studento pavardės raidės (vienas žodis) → slaptažodis – studento asmens kodas