LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie fakultetą

Tie, kas Klaipėdos universiteto tinklalapyje ieškojo Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto arba Socialinių mokslų fakulteto, o atsivėrė šį puslapį, pataikė kaip pirštu į akį. Mat universiteto Tarybos sprendimu nuo 2018 08 01 šie abu fakultetai sujungti į vieną Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetą. Ir gerai. Liaudies išmintis byloja, jog susitelkus, susivienijus galima nuveikti daug daugiau – „Kur du stos, visada daugiau naudos“, „Daug rankų didžią naštą pakelia“, „Kur bendra jėga, ten vargas išbėga“, o vienas, kaip žinia „ir košėje prapuola“.

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete organizuojamos visų trijų pakopų studijos, vykdoma mokslinė, kultūrinė ir edukacinė veikla. Pagrindinis mūsų tikslas – rengti įvairiapusį universitetinį išsilavinimą turinčius aukštos kvalifikacijos ir plačios erudicijos socialinių,  humanitarinių ir ugdymo mokslų specialistus Vakarų Lietuvai ir kitiems šlies regionams. Siekiame, kad fakulteto absolventai būtų atviri naujovėms, gebėtų įgytas žinias praktiškai taikyti įvairiose verslo, politikos struktūrose; kultūros, švietimo įstaigose; psichologinę, dvasinę bei socioedukacinę pagalbą teikiančiose institucijose.

Ypač  galime (ir norisi) pasigirti trečiosios pakopos, t. y. doktorantūros studijomis, kurių mūsų fakultete vykdoma net septyniose kryptyse (Edukologijos, Ekonomikos, Etnologijos, Filologijos, Menotyros, Politikos mokslų, Vadybos ir administravimo). Tiesa, norint studijuoti doktorantūroje būtina sėkmingai pradėti ir užbaigti bakalauro, o po to dar ir magistro studijas. Tad linkiu visiems, ypač pirmojo kurso studentams, geros pradžios. Ji daug lemianti, juk pasakyta – „Kad ne pradžia ir ne pabaiga, tai ir višta būtų audėja“.

Prof. dr. Rimantas Balsys