LT   |   EN      Mano KU   |   
Nuo šiol Klaipėdos krašto dainos ir muzika garbingai stoja į vieną gretą su kitų Lietuvos regionų autentišku muzikiniu folkloru

Suvienijus trijų institucijų – Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto, Klaipėdos universiteto ir Lietuvos muzikos ir teatro akademijos – mokslininkų pajėgas bei folkloro archyvų medžiagą, išleista knyga ir kompaktinė plokštelė Klaipėdos krašto dainos ir muzika (Vilnius, LLTI, 2017). Skelbiamos 34 dainos bei 4 instrumentiniai kūriniai, 1935-2000 metais įrašyti Lietuvoje, Kanadoje ir Jungtinėse Amerikos Valstijose, jų transkripcijos, komentarai, nuotraukos. Įvadinio straipsnio autoriai ir sudarytojai: Lina Petrošienė, Austė Nakienė, Jonas Bukantis, Gaila Kirdienė.

Klaipėdos krašto kultūros mylėtojai pagaliau galės išgirsti autentišką skambesį to, ką daugelis pažįsta iš raštuose sustingusių žodžių, gaidų arba jų interpretacijų. XX amžiuje Lietuvoje nepaskelbtas nė vienas autentiškos lietuvininkų dainos ar instrumentinio kūrinio garso įrašas. Įvairiuose tautosakos archyvuose vertingos medžiagos, o šimtmečio vidury­je – ir pateikėjų, galinčių specialiai įdainuoti lietuvių liaudies dainų plokštelių rengėjams, tikrai būta. Tylą lėmė techninės priežastys, dėmesio stoka, XX a. pirmosios pusės Klaipėdos krašto ir Lietuvos valstybės, o vėliau – sovietinio režimo politinės peripetijos. Tik XXI a. pradžioje imta publikuoti klaipėdiškių dainų garso įrašus. Viena 1935 m. įrašyta Martyno Jankaus daina – Prieš kalną beržai, pakalnėj klevai – įtraukta į leidinį Suvalkijos dainos ir muzika (Vilnius, LLTI, 2003). Gausiausias Klaipėdos krašto garso įrašų pluoštas publikuotas vienos žinomiausių daini­ninkių Anos Mažeivos dainų kompaktinėje plokštelėje Eit mergeli pajūriais  (Klaipėda, KU, 2006).

Nuo šiol Klaipėdos krašto dainos ir muzika garbingai stoja į vieną gretą su kitų Lietuvos regionų autentišku muzikiniu folkloru.

Parengė doc. dr. Lina Petrošienė
KU HUMF Baltų kalbotyros katedros
vyriausioji mokslo darbuotoja