LT   |   EN      Mano KU   |   
Nacionalinio lygmens mokymai „Tarpininkavimas (mediacija) švietimo institucijoje (samprata ir praktinis taikymas)“ Klaipėdos miesto socialiniams pedagogams

2019 m. sausio 22–24 d. KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete prasidėjo penkių dienų trukmės nacionalinio lygmens mokymai socialiniams pedagogams, kaip taikyti tarpininkavimo (mediacijos) metodą mokyklose siekiant konstruktyviai spręsti kylančius konfliktus tarp mokinių ir kitų bendruomenės narių. Mokymus veda KU SHMF Pedagogikos katedros dėstytoja prof. dr. Ilona Klanienė ir Klaipėdos miesto socialinių pedagogų metodinio būrelio pirmininkė Areta Skukauskienė. Šie mokymai yra puikus universiteto ir praktikų bendradarbiavimo pavyzdys.

          Džiugu, kad Klaipėdos miesto ir rajono mokyklų vadovai, susipažinę su šio metodo privalumais mokyklos bendruomenėms, paskatino socialinius pedagogus dalyvauti mokymuose. Į pirmąjį seminarą buvo pakviesta 15 socialinių pedagogų iš 13 Klaipėdos miesto mokyklų. Į jį galėjo patekti ne visi norintieji, nes siekiant, kad per 40 val. socialiniai pedagogai išmoktų šį metodą taikyti praktikoje, sudaromos nedidelės mokymų grupės.

          Pirmajame mokymosi etape dalyviai supažindinami su tarpininkavimo (mediacijos) samprata ir skirtingais jo veikimo modeliais, aptartas mediacijos procesas ir jo trikdžiai, šio metodo taikymo privalumai socialinio pedagogo profesinėje veikloje. Mokymuose didelis dėmesys skiriamas praktinių gebėjimų taikyti tarpininkavimo (mediacijos) metodą tobulinimui, simuliacinių žaidimų organizavimui.

         Paskutiniąsias dvi mokymų dienas socialiniai pedagogai pristato, kaip jiems sekėsi atlikti užduotis praktikoje, t. y., supažindinti su šiuo metodu mokyklos bendruomenę ir taikyti jį mokykloje sprendžiant konfliktus tarp mokinių.

          Tikime, kad tinkamai pasirengę socialiniai pedagogai aktyviai taikys šį metodą savo mokyklose.

Mokymų akimirkos

2019 m. įvykiai ir naujienos