LT   |   EN      Mano KU   |   
Monografijos „Kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XX amžiuje“ pristatymas

       Š. m. kovo 10 d. 17 val. Klaipėdos apskrities viešosios Ievos Simonaitytės bibliotekos konferencijų salėje vyks monografijos „Kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių paribio šnektos XX amžiuje“ pristatymas.

       Monografijoje tiriama kupiškėnų, uteniškių ir panevėžiškių periferinių paribio šnektų kalbinės sistemos kaita, tarminės bendruomenės kalbinės nuostatos bei regioninės tapatybės raiškos ypatumai XXI a. pradžioje. Ši knyga turėtų sudominti ne tik kalbininkus, bet ir regionų tyrėjus bei vietos politikos formuotojus, o kartu ir visą plačiąją visuomenę, besidominčią dabartiniu metu fiksuojamais tarminio ir etnografinio Lietuvos, ypač rytų aukštaičių, žemėlapio pokyčiais ir raidos tendencijomis.

       Kovo 11-osios išvakarėse kviečiame Jus paminėti Lietuvių kalbos dienas ir kartu apmąstyti lietuvių kalbos reikšmę mūsų valstybės gyvenime.

        Knygą pristatys monografijos autorės doc. dr. Asta Balčiūnienė (Klaipėdos universitetas), dr. Violeta Meiliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas) ir viešnia iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos dr. Vilija Ragaišienė. Renginio moderatorius – prof. dr. Rimantas Balsys

Kviečiame dalyvauti!