LT   |   EN      Mano KU   |   
Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų programos STUDENTŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

Kviečiame dalyvauti Filosofijos ir kultūrologijos katedros Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų studijų programos II kurso studentų konferencijoje, kuri vyks balandžio 14 d. 12.00 val. 220 a.

Būties (ne)pagaunamumas ir neklasikinis mąstymas:

Sørenas Kierkegaardas, Friedrichas Nietzsche

2017 m. balandžio mėn. 14 d., 12.00 val. 220 a.

                                            KONFERENCIJOS PROGRAMA

12.00 – 12.20 val. Konferencijos atidarymas

Egzistencializmo atspindžiai Vytauto Mačernio kūryboje.

Vadovai: aktorė doc. Virginija Kochanskytė, prof. dr. Roma Bončkutė

12.20 – 14.20 val. Pranešimai

  1. Arnoldas Gorelovas, vad. doc. dr. Rūta Bagdanavičiūtė

F. Nietzshe‘s stipriojo moralė ir postmodernus silpnasis mąstymas: galia ir interpretacija.

      2. Rasa Jurkutė, vad. doc. dr. Rūta Bagdanavičiūtė

Kierkegaardiški egzistencijos paradoksai likvidžiame šiandienos pasaulyje.

  1. Gabrielė Vendelytė, vad. dr. Ernesta Molotokienė

 „Herojaus“ samprata Søren‘o Kierkegaard’o ir Friedricho Nietzsche’s gyvenimo filosofijose.

  1. Juozas Zakarauskas, vad. dr. Ernesta Molotokienė

Neklasikinio mąstymo ir perspektyvizmo samprata Friedricho Nietzsche‘s filosofijoje.

  1. Saulius Karelinas, vad. prof. dr. Dalia Marija Stančienė

   Kierkegaardas apie žmogaus egzistencinę savastį.

  1. Vytautas Viskantas, vad. prof. dr. Dalia Marija Stančienė

Nietzsche apie pirmuosius ir paskutiniuosius daiktus

7. Tomas Varaška, vad. prof. dr. Gintautas Vyšniauskas

Nietzsche’s požiūris į krikščionybę.

8. Andrejus Larionovas, vad. prof. dr. Gintautas Vyšniauskas

Nietzsche: turgaus minia, kvailys ir Dievo mirtis. 

14.20 – 14.40 val. Konferencijos diskusija