LT   |   EN      Mano KU   |   
Magistrantų mokslinė konferencija „Šeima yra ne tik raginimas gyventi, bet ir gyvenimas“ (Z. Bajoriūnas) (konferencijos pradžia – sausio 14 d. 11 val.)

Konferencijos pradžia – sausio 14 d. 11 val.

Konferencijos programa