LT   |   EN      Mano KU   |   
Kviečiame aukštųjų mokyklų dėstytojus įgyti mokytojo kvalifikaciją

LR švietimo ir mokslo ministro įsakyme „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“ (2014 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-774) nurodoma, kad asmenys laikomi įgiję pedagogo kvalifikaciją, kai turi aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 5 metų pedagoginio darbo aukštojoje mokykloje stažą, išklausę ne mažiau kaip 160 valandų (6 studijų kreditus) pedagogikos, psichologijos ir dalyko didaktikos kursų.

Kviečiame dėstytojus, kurie pageidauja įgyti pedagogo kvalifikaciją ir dirbti bendrojo lavinimo mokyklose, registruotis ir dalyvauti Tęstinių studijų centro organizuojamuose 160 akad. val. (6 studijų kreditai) pedagogikos, pedagoginės psichologijos ir dalyko didaktikos kursuose.

Baigusiems kursus, išduodamas pažymėjimas, suteikiantis teisę dirbti mokytoju pagal bendrojo ugdymo programas.

Kursų kaina: 150,00 EUR (galima mokėti dalimis).

Planuojama mokymų pradžia – 2019 m. spalio mėn. 28 d.

Registracija į mokymus

Daugiau informacijos:
Dalia Jakulytė
tel. 8 46 398580
el. paštu dalia.jakulyte@ku.lt