LT   |   EN      Mano KU   |   
Kursai Norvegijoje „Mokymas svarstyti prieštaringas temas“

KU SHMF Pedagogikos katedros docentė dr. Reda Vismantienė rugsėjo 26 – 30 dienomis dalyvavo mokymo kursuose Mokymas svarstyti prieštaringas temas. Šie kursai buvo organizuoti pagal Nordplus projektą, kurio tikslas – remti švietimo institucijas ir specialistus formaliojo ir neformalaus ugdymo srityse:

  • mokyti kurti integracines ir demokratines erdves, kuriose jauni žmonės galėtų laisvai ir be baimės išnagrinėti su jais susijusius klausimus;
  • mokyti pasinaudoti mokymo strategijomis ir metodais, kurie skatina atvirą ir pagarbų dialogą, kritišką mąstymą ir pagarbą skirtumams.

Mokymo kursus organizavo Europos Wergeland centras (European Wergeland Centre (EWC)) (Norvegija) kartu su Ugdymo plėtotės centru (Lietuva), Nacionaliniu švietimo centru (Latvija) ir Suomijos Nacionaline švietimo agentūra. Dalyviai buvo iš Norvegijos, Švedijos, Suomijos, Latvijos ir Lietuvos.

Penkių dienų kursai vyko Utǿya saloje (Norvegija). Tai sala, kurioje 2011 metais liepos 22 dieną įvyko tragedija, kai vienas teroristas, protestuodamas prieš valdančiosios daugumos palankią kitoms tautoms, rasėms, religijoms politiką, nužudė 69 žmones, iš kurių daugumai nebuvo ir 18 metų. Po šio įvykio visoje Norvegijoje buvo svarstoma – ar šios salos nepalikti negyvenamos, palikti ją, kaip prisiminimą, niekam joje nebesilankyti. Tačiau vėliau buvo nuspręsta, kad toks salos apleidimas butų blogio pergalė, todėl sala vėl gyva – joje vyksta ekskursijos, mokymai, konferencijos, kultūriniai renginiai. Utǿya sala labai tiko ir mokymams, kurių tematika – jautrios temos: rasizmas, terorizmas, prievarta, išnaudojimas ir kt.

Kursai Mokymas svarstyti prieštaringas temas apėmė tokias tematikas: patirtys ir iššūkiai, susiję su prieštaringomis temomis; ugdytojo vaidmuo; ugdytojo kredo ir vertybės svarstant prieštaringas temas; Suomijos patirtis mokant svarstyti prieštaringas temas; prieštaringų temų sąsajos su demokratija, pilietiškumu ir žmogaus teisėmis. Taip pat buvo skiriama daug laiko ir dėmesio ruošiant nacionalinių mokymų programas.

Doc. dr. Reda Vismantienė, išklausiusi kursus Norvegijoje, gavo sertifikatą, patvirtinantį jos kompetencijas prieštaringų temų mokyme ir suteikiantį teisę vykdyti nacionalinius mokymus. Mokymai apie prieštaringų temų svarstymą bus vedami Pedagogikos katedros dėstytojams, Vaikystės pedagogikos, Pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro studijų programų ir Šeimos edukologijos bei ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogikos magistrantūros studijų programų studentams. Vėliau tokie mokymai bus organizuojami Klaipėdos miesto darželių bei pradinių mokyklų pedagogams.