LT   |   EN      Mano KU   |   
Konferencijos ir mokymų „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ugdant imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo įgūdžius“ įžvalgos

Spalio 23–25 d. KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete įvyko tarptautinė praktinė konferencija ir mokymai „Suaugusiųjų švietėjų kompetencijų tobulinimas ugdant imigrantų ir pabėgėlių skaitmeninio verslumo įgūdžius“. Konferencija ir mokymai vyko pagal projektą „Adult educators‘ competence training for development of immigrants and asylum seekers‘ digital entrepreneurship“ Nr. NPAD-2018/10080. Projekto vykdytojai ir konferencijos bei mokymų organizatoriai – KU SHMF Lituanistikos ir užsienio kalbų centras. Projektas finansuojamas iš Nordplus Adult programos lėšų. Konferencija ir mokymai taip pat organizuoti su „Epale“ projekto parama.

Konferencijos metu siekta atsakyti į klausimą, kaip suaugusiųjų švietimas galėtų atliepti tikslinių grupių – imigrantų ir pabėgėlių – mokymosi poreikius, kokių kompetencijų reikia suaugusiųjų švietėjams, dirbantiems su tikslinėmis grupėmis, kokie inovatyvūs mokymo(si) metodai galėtų padėti suaugusiųjų švietėjams efektyviau vykdyti tikslinių grupių ugdymo(si) procesą. Pranešimuose aptartos imigrantų ir pabėgėlių sėkmingos integracijos prielaidos. Kalbėta apie iššūkius, kuriuos patiria tikslinės grupės, siekdamos efektyviai integruotis į darbo rinką, socialinį bei kultūrinį šalies gyvenimą. Diskutuota apie multikultūriškumą bei įvairovę suaugusiųjų švietimo kontekste bei kultūriškai atsakingą suaugusiųjų švietimą. Aptartos imigrantų verslumo ir skaitmeninio verslumo gebėjimų ugdymo(si) galimybės. Pristatytos inovatyvios tikslinių grupių ugdymo(si) programos bei šiuolaikiški mokymo(si) metodai.

Pranešimus skaitė lektoriai iš skirtingų šalių: Estijos, Latvijos, Švedijos, Lietuvos. Jų įžvalgos buvo labai įdomios ir naudingos konferencijos dalyviams. Naudodami skaitmeninius įrankius (slido.com; menti.com ir kt.) dalyviai reiškė savo nuomonę, komentavo pranešimus, uždavė klausimus.

Antrojoje konferencijos dalyje tinklaveiklos būdu dalyviai turėjo galimybę užduoti rūpimus klausimus pranešėjams, diskutuoti aktualiomis temomis.

Antroji renginio diena buvo skirta praktinėms įžvalgoms. Šiuo tikslu renginyje dalyvavo migrantai, kurie dalijosi savo gyvenimo istorijomis, karjeros aspektais. Šios asmeninės istorijos padėjo atsakyti į klausimus, su kokiais tikraisiais iššūkiais susiduria žmonės, atvykę į kitas šalis ir siekdami integruotis į tų šalių ekonominį, kultūrinį, socialinį gyvenimą. Šios įžvalgos buvo naudingos ir suaugusiųjų švietėjams, nes leido projektuoti tikslinių grupių mokymo(si) poreikius bei jų ugdymo(si) tikslus.

Antroje mokymų dalyje buvo pristatyta geroji Švedijos patirtis suaugusiųjų švietimo srityje. Folkuniversitetet organizacijos atstovai papasakojo, kaip jų šalyje dirbama su tikslinėmis grupėmis, kokios yra švietimo galimybės, kokie mokymo(si) metodai taikomi ir pan. Itin svarbios mokymų dalyviams buvo migrantų ir pabėgėlių įgalinimo, įveiklinimo strategijos, kurias efektyviai taiko Švedijos suaugusiųjų koučingo specialistai.

Taip pat antrojoje dalyje pristatyti ir praktiškai išbandyti tam tikri suaugusiųjų mokymo(si) metodai, kurie itin naudingi dirbant su tikslinėmis grupėmis („Mind-mapping, Team-building ir kt.).

Trečioji renginio diena buvo skirta „Epale“ (Europinės suaugusiųjų švietėjų platformos) galimybių pristatymui. „Epale“ platforma yra puikus įrankis suaugusių švietėjams – tai ir atvirieji edukaciniai ištekliai, ir mokymo(si) aplinka, ir tinklaveiklos galimybė. Šios ir kitos platformos galimybės buvo pristatytos konferencijos ir mokymų dalyviams. Taip pat platformoje ieškota informacijos ir atsakymų, kaip vykdomas tikslinių grupių švietimas Europos šalyse.

Tikimės, kad konferencija ir mokymai buvo naudingi dalyviams. Dėkojame partneriams, kurie praturtino renginį naujomis įžvalgomis. Dėkojame dalyviams už aktyvų grįžtamąjį ryšį bei įdomias idėjas. Siekiame, kad KU SHMF vykdomos veiklos būtų naudingos suinteresuotoms grupėms bei visuomenei.

Renginio akimirkos

KU SHMF mokslo ir tarptautinių ryšių prodekanė lekt. dr. Julija Melnikova