LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto dėstytojų susitikimas su Telšių vyskupu

Rugsėjo 19 d. Telšių vyskupijos kurijoje įvyko Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Jono Pauliaus II krikščioniškojo studijų centro dėstytojų susitikimas su naujuoju Telšių vyskupu dr. Kęstučiu Kėvalu. Susitikimo pobūdis buvo dalykiškas, akademiškas. Aptarta, kaip būtų galim pagerinti Telšių kunigų seminarijos studijų programos “Religijos mokslai” optimizavimo veiklą. Pozityvu tai, kad TKS (Vysk. K. Kėvalo asmenyje) ieško bendradarbiavimo galimybių su Klaipėdos universitetu. Susitikime dalyvavo KU HUMF dekanas prof. dr. Rimantas Balsys, KU Jono Paulius II krikščioniškųjų studijų centro direktorius prof. dr. Arvydas Ramonas, to paties centro docentė dr. Vaineta Juškienė, Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, Telšių vyskupas emeritas Jonas Boruta SJ, kiti prelegentai.

Buvo nutarta ieškoti bendrų sąlyčio taškų ieškant abiem institucijoms palankių sprendimų.