LT   |   EN      Mano KU   |   
„KEYCODE“ (Erasmus KA2 strateginės partnerystės) projektas, skirtas 11–13 metų mokinių bendrųjų gebėjimų plėtotei ir ugdymui

Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas yra asocijuotas  „KeyCode“ projekto partneris.

Projekto šalys partnerės kartu siekia ugdyti empatija ir savitarpio supratimu grįstus mokinių santykius, plėsti paauglių supratimą apie ES kultūrines vertybes bei skatina būti aktyviais ES piliečiais.

Daugiau informacijos apie vykdomą projektą galite rasti šioje nuorodoje: https://keycode.pixel-online.org.