LT   |   EN      Mano KU   |   
JŪRINIAI EKONOMISTAI „LAIVYBOS SOSTINĖJE“ GRAIKIJOJE ANALIZAVO JŪRŲ PRAMONĖS IŠŠŪKIUS

 

 

 

Š. m. birželio 25-28 dienomis Atėnuose (Graikijoje) jūriniai ekonomistai iš 48 pasaulio šalių rinkosi į 27-ąją kasmetinę tarptautinę mokslinę konferenciją IAME-2019 (angl. International Association of Maritime Economists). Siekiant sustiprinti laivybos svarbą jūrų pramonės ekonominio konkurencingumo plėtrai, šįkart tarptautinei mokslinei konferencijai buvo pasirinkta viena iš „laivybos sostinių“ – Graikija.

Šių metų mokslinis akcentas apėmė keletą aktualių tematinių mokslinės veiklos sričių: reikšmingi jūrinės politikos ir teisinio reguliavimo ypatumai tarptautinėje jūrų pramonėje, tvari laivyba ir laivybos rinkų plėtra XXI amžiuje, finansinių rizikų valdymas ir investicijos į jūrinį transportą, SGD laivyboje ir uostuose, skaitmeniniai pokyčiai jūrinėje pramonėje, keleivių gabenimas mėlynosios ekonomikos kontekste, uostų konkurencingumas, konteinerių terminalų modernizavimas.

Šioje konferencijoje dalyvavo ir mokslinį pranešimą tema „Jūrinės pramonės iššūkiai klasterizacijos procese: konkurencingi sprendimai Pietų Baltijos regionui“ skaitė Ekonomikos katedros doc. dr. Rasa Viederytė. Klausytojai aktyviai domėjosi tiek Klaipėdos, tiek ir kitų Baltijos jūros regiono uostų pajėgumais, teiravosi apie pagrindinius jūrų transporto koridorius, ekonominius ir politinius santykius konkuruojančiuose Baltijos jūros uostuose, jungtinio tarptautinio jūrinio klasterio kūrimo iniciatyva, skaitmenizuotais uosto sprendimais ir žaliojo uosto koncepcija.

Konferencijos metu buvo pagerbti geriausiųjų mokslo publikacijų autoriai, aktyviausios mokslo institucijos ir organizacijos bei pažangių, su jūrinės ekonomikos tematika susietų doktorantūros studijų programų, vadovai.

Socialinės programos metu buvo pakviesta aplankyti A. Laskaridis privataus knygų fondo saugyklas,  Onassis kultūros centrą, Pirėjaus uostą ir istorinį laivą „Hella Liberty“ (masinės gamybos JAV prekybinį laivą, pastatytą 1943 m.).

Konferencijos organizatoriai: Atėnų ekonomikos ir verslo universitetas, Egėjo universitetas, Pirėjaus universitetas ir Tarptautinė jūrinių ekonomistų asociacija.

Klaipėdos universiteto atstovės dalyvavimas šioje konferencijoje buvo finansuotas iš INTERREG V-A Baltijos jūros regiono programos projekto „SB BRIDGE-Building bridges for green tech future“ lėšų.