LT   |   EN      Mano KU   |   
Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras bendradarbiauja su Klaipėdos miesto šeimos centru

Šių metų birželio 7 d. KU Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Klaipėdos miesto šeimos centru. KU Centrui atstovavo mons. prof. dr. Arvydas Ramonas, šeimos centrui – jos direktorius kun. dr. Andrius Vaitkevičius. Nutarta plėtoti mokslinius, pastoracinius ryšius tarp dviejų institucijų, gvildenant šiuolaikinės visuomenės keliamus iššūkius šeimai, vaikų auklėjimui, jaunavedžių rengimui Bažnytinei santuokai. Bendrai dalyvauti projektuose, skirtuose edukacinei, pastoracinei bei dvasinei veiklai su šeimomis, kurios išgyvena skyrybų dramas, smurtą ir patyčias.