LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Įvyko antrasis projekto „Development of STEAM education (DOSE)“ (KA201 – Strategic Partnerships for school education, 2020-1-LT01-KA201-077935, 2020-2023) partnerių susitikimas

2021 m. spalio 25–26 d. Turku universitete (Suomija) įvyko antrasis projekto „Development of STEAM education (DOSE)“ (KA201 – Strategic Partnerships for school education, 2020-1-LT01-KA201-077935, 2020-2023) partnerių susitikimas.

Projekto partneriai: Nacionalinė švietimo agentūra (projekto koordinatorius), universitetai iš Lietuvos (Vilniaus universitetas ir Klaipėdos universitetas), Suomijos (University of Turku), Estijos (Tallinn university), Nyderlandų (Radboud University), Vokietijos (Universitaet Paderborn), Belgijos (VIVES University of Applied Sciences) bei mokslo skatinimo centras iš Serbijos (The Center for the Promotion of Science (CPN).

Projekte „Development of STEAM education (DOSE)“ planuojama parengti STEAM įgyvendinimo mokyklose strategiją, aprūpinti mokyklas reikiamu metodinių priemonių rinkiniu, padėsiančiu įtraukti visus mokyklos bendruomenės narius (mokinius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius) į su STEAM susijusią veiklą.

Projekto metu sukurti intelektiniai produktai (kvalifikacijos tobulinimo programa mokytojams, STEAM gerosios praktikos patirčių rinkinys bei vadovas) padės pasiekti užsibrėžtus tarptautinio projekto tikslus (plačiau apie tai https://dose.ugdome.lt/en/about-the-project/).

Projekto susitikime KU atstovavo doc. dr. Gražina Šmitienė (SHMF Pedagogikos katedra), vyresn. mokslo darbuotoja dr. Reda Dzingelevičienė (Jūros tyrimų institutas).