LT   |   EN      Mano KU   |   
Įvyko 7-oji mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“

Klaipėdos universiteto SHMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorija ir partneriai – Klaipėdos m. savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisija bei LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ – lapkričio 20 d. organizavo tęstinę  7-ąją mokinių mokslinę konferenciją.

Šiemet ji buvo kitokia ir kiek neįprasta, nes konferencijos organizatoriai, mokiniai, pedagogai ir pagalbos specialistai susitiko diskusijai virtualioje erdvėje. Konferencijos tematika sulaukta virš 20-ties mokinių pranešimų ir kitų alternatyvių pateikčių (plakatų, tezių ir kt.). Smagu, kad virtuali konferencija neapribojo moksleivių dalyvavimo, nes sulaukta dalyvių iš Klaipėdos m. ir rajono, Kretingos, Jurbarko, Tauragės, Kauno, Vilniaus ir kt. ugdymo institucijų.

Šių metų konferencijoje skirtas dėmesys  jaunimo savanorystei stiprinant vaikų socialinę ir emocinę  gerovę.  Ilgametis Klaipėdos universiteto SHMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorijos partneris – fondas „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ (DPJC) – šiemet švenčia savo veiklos 25-metį. DPJC įgyvendina įvairias programas, kurios skirtos vaikų ir jaunimo socialinei ir emocinei gerovei. Konferencija buvo skirta šiai sukakčiai paminėti, o visi kalbėję lektoriai vienokiu ar kitokiu būdu dalyvauja DPJC veikloje.

Konferenciją pradėjo prof. dr. I. Klanienė pranešimu mokiniams tema: „Savanorystė kaip jaunimo pagalbos ir savipagalbos forma“. Profesorė šia tematika yra apgynusi disertaciją, kurioje atsispindi DPJC atlikto mokslinio tyrimo rezultatai. Profesorės I. Klanienės ir DPJC bendradarbiavimas niekada nenutrūko. Ši konferencija tik vienas iš tokio bendradarbiavimo pavyzdžių. Kita pranešėja Kristina Rutienė, KU Socialinės pedagogikos absolventė, pristatė DPJC veiklą mokiniams, pedagogams, pagalbos specialistams. Baigusi Socialinės pedagogikos studijas Kristina pradėjo dirbti DPJC, o būdama dar studentė ten atliko praktiką. Dalyviai taip pat susidomėję klausėsi Socialinės pedagogikos programos studentės Alinos Glybinos, DPJC savanorės, pasidalinusios savo savanoriško darbo patirtimi.

Po pranešimų kompetentinga vertintojų komisija, kurių nariai buvo įvairių organizacijų atstovai, atrinko geriausius, moksliškiausius, originaliausius pranešimus ir skelbė nominacijas.  Komisijų pirmininkai apžvelgė visų mokinių atsiųstus pranešimus, pastebėdami, kad mokiniai labai aiškiai  išreiškė savo pilietinę poziciją, pristatydami atliktų  empirinių  tyrimų  savo mokyklose rezultatus, akcentuodami savanorystės prasmę, naudą, įgyvendinant tolerancijos principus praktikoje. Organizatoriai pastebėjo, kad kiekvienais metais kokybiškai keičiasi mokinių pranešimai, taikomi įvairesni socialinės aplinkos tyrimo metodai, kūrybiškiau pristatomi tyrimo rezultatai.

Konferencijos dalyviai buvo pakviesti į 2021 metais planuojamą organizuoti konferenciją, viliantis, kad ji vyks KU auditorijoje.