LT   |   EN      Mano KU   |   
Įvykiai ir naujienos
2021-05-11
Kviečiame į dr. Jurgitos Paužuolienės viešą paskaitą! Paskaitos tema: DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI Laikas: gegužės 20 d. (ketvirtadienis) nuo 12.00 val. iki 14.30 val. PRISIJUNGIMO NUORODA:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QwYjljNzctOGZlZi00YWIzLWJmYjQtYWUwOTFmOTVhOGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%227c95efb8-d0c3-431f-b8d3-42d8bf9bad80%22%7d

2021-04-07
Balandžio mėnesį startuoja du nauji KU Socialinių pokyčių studijų centro (SPSC) projektai, laimėję Lietuvos mokslo tarybos (LMT) paramą. Abu projektai finansuojami pagal LMT konkursinio finansavimo priemonę „Mokslininkų grupių projektai“. Parama ...

2021-03-02
SOCIAL INNOVATIONS FOR SUSTAINABLE REGIONAL DEVELOPMENT Date: 28-29, April 2021 at Klaipeda University (Lithuania). The first Conference took place in 2004 and gathered a lot of attention from all around ...

2021-02-17
Skelbiama Erasmus atranka praktikai studijų metu, absolventų praktikai ir studijoms rudens semestre. Paraiškų laukiame iki penktadienio, kovo 5 d. Paraiška pildoma čia: https://www.ku.lt/erasmus_stud/lt/ Registracija į virtualų informacinį seminarą, kuris įvyks trečiadienį (vasario ...