LT   |   EN      Mano KU   |   
Informacija studentams

2020-05-22 Rektoriaus įsakymas Dėl baigiamųjų darbų viešųjų gynimų organizavimo karantino laikotarpiu

_______________________

DEKANATO INFORMACIJA

Studentų priėmimo laikas

Pirmadienis     8.00–12.00 val., 13.00–16.30 val.

Antradienis      8.00–12.00 val., 13.00–16.30 val.

Trečiadienis     8.00–12.00 val., 13.00–16.30 val.

Ketvirtadienis  8.00–12.00 val., 13.00–16.30 val.

Penktadienis    ––––––

______________________________________________

2019-2020 studijų metų kalendorius

______________________________________________

2019-2020 S. M. PAV. SEM. EGZAMINŲ SESIJOS TVARKOS APRAŠAS

________________________________________________________

Klaipėdos universiteto studentų savarankiškų rašto darbų bendrųjų reikalavimų aprašas, patvirtintas KU Senato 2020-02-06 nutarimu Nr. 11-35

_______________________________________________________

Metodinė knyga Verslo ir vadybos studijų krypčių bakalauro baigiamasis darbas

Metodinė knyga Vadybos ir rinkodaros studijų krypčių magistro baigiamasis darbas

___________________________________________________

STUDIJŲ MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

Studijų įmoka mokama per dvi pirmąsias kiekvieno semestro savaites (rudens semestre – iki rugsėjo 15 d., pavasario semestre – iki vasario 15 d.).

Dekano sprendimu studijų įmokos mokėjimas gali būti atidėtas studentams, sudariusiems paskolos sutartį (iki paskolos gavimo, bet ne ilgiau kaip likus 15 dienų iki egzaminų sesijos pradžios).

Studijų mokestis gali būti mokamas dalimis. Mokėjimo už studijas terminai:

  1. Rudens semestre 50 % semestro sumos sumokant iki rugsėjo 15 d., likusią 50 % semestro sumos – iki lapkričio 5 d.
  2. Pavasario semestre 50 % semestro sumos sumokant iki vasario 15 d., likusią 50 % semestro sumos – iki balandžio 5 d.

Mokėjimo kvitą (mokėjimo pavedimo kopiją) būtina pristatyti į dekanatą (210 kab.). Studentai, laiku nesumokėję už studijas arba laiku nepristatę mokėjimo kvito į dekanatą, braukiami iš studentų sąrašų be atskiro perspėjimo.

Mokėjimo rekvizitai:

Gavėjas: Klaipėdos universitetas
Gavėjo bankas: AB bankas ,,SWEDBANK”
Banko kodas: 73000
Atsiskaitomoji sąskaita: LT61 7300 0101 2922 9730
Mokesčio pavadinimas: mokestis už studijas, studento vardas, pavardė, SHMF

 

Informacija atliekantiesiems mokėjimo pavedimą per Swedbank pateikta čia: https://www.ku.lt/studentams/informacija-apie-mokescius/

 

 

 

Akademinė informacinė sistema

Tvarkaraščiai

Studentų praktika

Studentų atstovybė

KU Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas Faceebook’e https://www.facebook.com/SHMF.KU