LT   |   EN      Mano KU   |   
In memoriam

1932-01-21–2018-04-16

Būsimasis rusų kalbos ir literatūros pedagogas, liaudiškų šokių kolektyvų vadovas-praktikas, renginių režisierius gimė 1932 m. sausio 21 d. Trakų rajone Semeliškių kaime. 1939 m. pradėjo lankyti Kitariškių pradinę mokyklą, vėliau mokėsi Sibiro Altajaus krašto mokyklose. Grįžęs iš tremties, 1952 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universitete ir įgijo rusų kalbos ir literatūros mokytojo specialybę.

Vaikystė prabėgo gražiame Dainavos krašte darnioje šeimoje. Tėvas, pamatęs jauną mėnulį, sveikindavosi, žemai lenkėsi, nuo galvos braukdamas kepurę, apkabindavo eglę ar beržą, sakė, kad tai jo sesė ir brolis, kurie keičiasi kvėpuojamu oru, valo jį. Belaukiant parskrendančių gandrų, mama kepdavo ypatingus paplotėlius, namiškiai kilnojo kojas mėgdžiodami šiuos pusiau naminius paukščius. Vaikai žiūrėjo į tėvą kaip į žynį, monų žinovą, kuris ir kasdienybę švente paversdavo. Gal iš čia toks A. Jurgelevičiaus kūrybiškumas, visapusiškumas…

Sovietmečiu – tremtis. Tėvas atskirtas nuo šeimos ir sušaudytas. Namuose nuolatinės saugumiečių kratos. Motina paversta darbo jėga, Algirdas – liaudies priešo sūnus. Bet gyvenimas tęsėsi, ir Algirdas tvirtai jį laikė savo rankose.

Šokio vadovo krikštą gavo 1950 m., dar būdamas moksleivis. A. Jurgelevičiui teko vadovauti Šilutės 1-osios vidurinės mokyklos ir kultūros namų jungtiniam šokių kolektyvui, jo vadovei išvykus į Vilnių studijuoti. Baigęs universitetą, A. Jurgelevičius grįžo į Šilutę. 1959–1963 m. dirbo Vaikų tuberkuliozinėje sanatorijoje mokykloje „Eglutė“, vadovavo kultūros namų tautinių šokių kolektyvui. 1964–1974 m. vadovavo Kauno profsąjungų rūmų tautinių šokių liaudies kolektyvui „Suktinis“, 1966–1976 m. dėstytojavo Kauno medicinos institute (dabar Lietuvos sveikatos universitetas), vadovavo studentų tautinių šokių kolektyvui.

1976–2003 m. – klaipėdietiškasis etapas. Dirbo vyr. dėstytoju tuometės Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetuose (dabar Klaipėdos universitetas). Į pensiją išėjo dirbdamas Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Literatūros katedroje, kurioje dėstė rusų literatūrą, kalbą, literatūros teoriją, porą metų choreografams – ir šokio istoriją. Už fakulteto, katedros ribų talkininkavo ruošiant masinius renginius – Stasio Šimkaus 100-osioms metinėms skirtus koncertus, 1988 m. Vilniuje vykusią X Baltijos šalių studentų dainų šventę „Gaudeamus“, Jūros, respublikines dainų šventes, kaimo kapelų šventę „Grok, Jurgeli“ ir daugelį kitų.

1975 m. už kūrybinį darbą Algirdui Jurgelevičiui buvo suteiktas Nusipelniusio kultūros-švietimo darbuotojo vardas.

Klaipėdos universiteto bendruomenė visada prisimins kūrybišką, intelektualų kolegą, prasmingai derinusį filologiją ir šokio meną, Lietuvos ir Klaipėdos kultūros žmogų.

Velionis bus pašarvotas balandžio 20 d., penktadienį, 18 val. Šv. Kazimiero bažnyčios šarvojimo salėje (Mažasis kaimelis). Laidotuvės vyks balandžio 21 d., šeštadienį, 13 val. Šilutėje.