LT   |   EN      Mano KU   |   
KU VYKO I-OJI TARPTAUTINĖ EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŲ, VII-OJI VDU, MRU, KU, VU KONSORCIUMO DOKTORANTŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA

2017 m. spalio 13-14 d. Klaipėdos universitete, bendradarbiaujant su Edukologijos doktorantūros konsorciumais (VDU, MRU, KU, VU, Aveiro universiteto bei LEU, KTU, ŠU, ASU), Rezeknes technologijų akademija, Europos muzikinio ugdymo asociacija, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacija (LETA), buvo surengta I-oji Tarptautinė edukologijos doktorantų, VII-oji VDU, MRU, KU, VU konsorciumo doktorantų mokslinė konferencija, kurioje dalyvavo per 100 dalyvių: doktorantai ir jų vadovai, apie doktorantūrą svajojantys magistrantai, įvairias aukštąsias mokyklas atstovaujantys mokslininkai.

Šios konferencijos idėja kilo maždaug prieš metus, prof. dr. L. Rupšienės ir prof. dr. I. Baranauskienės, prof. dr. R. Girdzijauskienės, prof. dr. A. Skukauskaitės pokalbio metu, kai buvo svarstomos galimybės kaip suburti dviejų Lietuvos edukologijos konsorciumų doktorantus į vieną vietą. Būtent šio pokalbio metu nuspręsta organizuoti Lietuvos edukologijos doktorantų konferenciją. Vėliau prie šios idėjos plėtojimo prisidėjo prof. dr. Velta Liubkina (Rezeknes technologijų akademija, Latvija), ir planuojama konferencija peraugo nacionalines ribas. Šią idėją taip pat palaikė edukologijos doktorantūros konsorciumų vadovės prof. habil. dr. M. Teresevičienė (VDU, MRU, KU, VU, Aveiro universitetas) bei prof. habil. dr. M. Barkauskaitė (LEU, KTU, ŠU, ASU), o taip pat Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos prezidentė prof. habil. dr. P. Jucevičienė. Prie šio mokslo renginio finansavimo ženkliai prisidėjo Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerija bei Klaipėdos universitetas.

Konferencijos atidarymo metu prof. dr. L. Rupšienė, sveikindama susirinkusius edukologijos doktorantus, jų vadovus, kitus dalyvius, akcentavo, jog vyresniosios kartos edukologijos mokslininkai deda visas jėgas ir dideles pastangas bei viltis į jaunus doktorantus, kurie tikimasi savo moksliniais edukologiniais tyrimais bus žinomi ir vertinami visame pasaulyje bei kad edukologijos mokslas prisidės prie žmonių gerovės ir visuomenės stiprinimo.

Pirmąją konferencijos dieną vyko prieškonferenciniai mokymai tokiomis temomis – Kaip parengti aukščiausio lygio publikacijas (prof. dr. A. Skukauskaitė); Naujos tendencijos kokybinių tyrimų metodologijoje (prof. dr. Liudmila Rupšienė); Kaip rasti finansavimą savo tyrimų idėjų įgyvendinimui (prof. dr. Velta Lubkina, prof. dr. Ingrida Baranauskienė); Kaip būti kūrybišku mokslinėje veikloje (prof. dr. Rūta Girdzijauskienė). Dalyvavę edukologijos doktorantai šiuos mokymus vertinimo itin teigiamai dėl kelių esminių priežasčių – juos vedė edukologijos moksle itin vertinami mokslininkai, su kuriais buvo galima ir betarpiškai padiskutuoti rūpimais klausimais, o mokymų temos – aktualios, įdomios, įkvepiančios edukologijos doktorantus kokybiškai mokslinei veiklai, mokslinių idėjų realizavimui. Be to, iš doktorantų pasisakymų matyti, kad labai įvertinta galimybė pasirinkti skirtingus, būtent sau aktualius mokymus bei dalyvauti keliose mokymų temose.

Pradedant antrosios dienos darbus sveikinimo žodį tarė: LETA pimininkė prof. habil. dr. P. Jucevičienė, savo kalboje ypatingai akcentavusi jaunų edukologijos doktorantų susitelkimą, vieningumą, nesvarbu kokiame universitete jie bebūtų; prof. dr. V. Indrašienė, kuri ypač pasidžiaugė, jog edukologijos doktorantai turi unikalią galimybę pasiklausyti vieni kitų apie savo atliekamus tyrimus, bei sužinoti kokie tyrimai atliekami užsienio šalių edukologijos doktorantų; prof. habil. dr. M. Barkauskaitė išsakiusi mintis, kad kiekvienas mokslininkų pabuvimas kartu sustiprina, atveria platesnius kelius ir palinkėjo būti stipriais savo pasiekimais bei nagrinėjamom temom.

Antrają dieną edukologijos doktorantai pristatė 40 mokslinių pranešimų 9 sesijose, iš kurių dvi – nuotolinės. Kiekvienoje sesijoje moderavo ir dalyvavo gausus būrys edukologijos mokslo daktarų, aukščiausio lygmens edukologijos profesorių, kurie gausiai dalino pranešėjams patarimus dėl disertacijų vystymo.

Susirinkusiųjų edukologijos doktorantų nuomone, konferencijoje buvo verta dalyvauti dėl šių priežasčių: galimybės tarptautinei auditorijai pristatyti disertacinio tyrimo idėjas, profesorių geranoriškumo diskutuoti ir duoti patarimų disertacijos rašymo klausimais, mokymo nebijoti dalintis savo idėjomis, klausti, konsultuotis aktualiais klausimais, verčiančiais permąstyti atliekamus tyrimus. Be to, doktorantų teigimu, šis mokslinis renginys suteikė galimybę susipažinti su naujausių mokslo tyrimų ir metodologijų įvairove, temų aktualijomis, dalintis disertacijos rengimo patirtimi, susipažinti ir pabendrauti su kolegomis, rašančiais disertacijas artimomis temomis ar besiremiančiais tos pačios krypties metodologijomis.

Šis mokslinis renginys, neformalių pokalbių metu (per pertraukas ir konferencijos vakaronę) taip pat paskatino užmegzti naujus tarptautinius ryšius ir bendradarbiauti, dalintis edukologinių mokslinių tyrimų idėjomis, padiskutuoti apie aktualias švietimo problemas, pasikeisti nuomonėmis. Mokslinės bendruomenės narių širdis savo pasirodymais sušildė Klaipėdos Vydūno gimnazijos vokalinis ansamblis bei Klaipėdos krašto folkloro koletyvas Kuršių ainiai.

Apibendrinant būtina pasakyti, jog doktorantai linkėjo, kad ši konferencija, kurioje vyravo dėmesys ir pagarba jaunam tyrėjui bei buvo puikiai suderinta formali, mokslinė aplinka su pozityvia, draugiška nuotaika, turėtų tęstinumą ir kitais metais visi vėl galėtų susitikti tokiame puikiai organizuotame moksliniame renginyje. Tad to ir linkime!