LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
HUMF MOKSLININKŲ VIZITAS Į TARPTAUTINĘ KONFERENCIJĄ VENTSPILYJE (LATVIJA)

 

Š. m. spalio 13 d. HUMF Pedagogikos katedros dėstytojai doc. dr. Vidimantas Raudys, prof. dr. Lilia Žukauskienė, doc. dr. Aušrinė Zulumskytė, asist. muziejininkė Renata Jarovaitienė dalyvavo tarptautinėje konferencijoje „Activities of Museum Pedagogy – a tool for the creation of cognituve interests“ („Muziejinė pedagogika kaip pažintinių ir kūrybinių interesų veiklos įrankis“), kuri vyko Ventspilio Livonijos ordino pilyje (Latvija).

Konferenciją organizavo Ventspilio Livonijos ordino pilies muziejus, Baltijos šalių pedagogikos istorikų asociacija, priklausanti pasaulinei mokslinei organizacijai ISCHE (The International Standing Conference on the History of Education).

Konferencijos tikslas – didinti visuomenės informuotumą apie inovatyvius, modernius kelius muziejaus edukacijai: programų tobulinimui ir inicijavimui. Edukacinės programos muziejuje užima ypatingą vietą žinių kūrimo procese, suteikia vaikams ir jaunimui emociškai įdomų būdą išsiaiškinti sudėtingus istorinius įvykius, skatina susidomėjimą istoriniais procesais. Muziejaus edukacinė veikla orientuojama į asmens pažintinių galių plėtojimą ir į mokymąsi. Šiandien ji grindžiama moksliniais tyrimais, nagrinėjančiais anksčiau egzistuojančias ir naujai sukurtas žinias, jų praktinį pritaikymą. Šiuolaikiniai muziejai vis sparčiau tampa mokymosi visą gyvenimą institucijomis, kurios, bendradarbiaudamos su švietimo įstaigomis, užtikrina kultūros paveldo išlikimą ir atsinaujinimą.Ventspilio Livonijos ordino pilies muziejuje pranešimus pristatė Baltijos pedagogikos istorikų asociacijos Latvijos, Estijos skyrių nariai, Vokietijos muziejaus pedagogikos tyrinėtojai. Šioje konferencijoje prof. dr. Lilia Žukauskienė skaitė pranešimą apie mūsų fakulteto muziejuje vykdomą edukacinę veiklą. Pasibaigus konferencijai, dalyviams buvo pademonstruota muziejaus edukacinė programa, naudojant inovatyvias technologijas. Svečiai domėjosi Livonijos ordino pilyje muziejaus įkūrimo istorija, jame esančiais sukauptais eksponatais, kartografija ir pan.