LT   |   EN      Mano KU   |   
Fakulteto struktūra » Katedros » Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras

Dėstomi dalykai:

  • Religinių patirčių fenomenologija;
  • Konsultavimo procesas.

El. p. arvydas.ramonas@outlook.com

Tel. nr. 868216645

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 10.00 – 12.00  125 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Teologija

Filosofija

Psichologija

Dėstomi dalykai:

  • Kaltė ir atleidimas Biblijoje;
  • Ligonių sielovada;
  • Krikščioniškoji paliatyvioji pagalba.

El. p. remigijuso@gmail.com

Tel. nr. 865251812

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 10.30 – 11.30  125 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Šventojo Rašto teologija

Religinis ugdymas

Religinė simbolika

Dėstomi dalykai:

  • Santuokinio gyvenimo krizių valdymas;
  • Asmens formavimasis šeimoje: dvasinių problemų sprendimai.

El. p. andriuvaitkeviciu@yahoo.com

Tel. nr. 861642383

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 10.00 – 12.00  125 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Teologija

Sociologija

Psichologija

Dėstomi dalykai:

  • Asmens religinė raida
  • Mirties fenomenas religijose

El. p. vainetajusk@yahoo.com

Tel. nr. 861274761

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 13.00-14.00  125 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Teologija

Religinis ugdymas

Dėstomi dalykai:

  • Krikščioniškoji antropologija

El. p. vladas@libero.it

Tel. nr. 861102713

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 11.00 – 12.00 125 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Teologija

Filosofija

Religijų istorija

Apie centrą

Klaipėdos universiteto Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras

KU Jono Pauliaus II krikščioniškųjų studijų centras savo ištakas siekia 1995 m., kai buvo įkurta tais metais KU Pedagogikos fakulteto Katechetikos katedra. Eilę metų katedroje darbavosi aukštos kvalifikacijos mokslininkai bei pedagogai, kurie rengė tikybos mokytojus ne tik Telšių vyskupijai, bet ir visai Lietuvai. Klaipėdos universitetui patiriant reformas 2015 metų lapkričio 4 d. Klaipėdos universiteto taryba patvirtino centrą, kaip Humanitarinių ir edukologijos mokslų fakulteto struktūrinį padalinį, o rektorius tų pačių metų lapkričio 16 d. įsteigė minėtą krikščionišką centrą.

Tad buvusios katedros mokslininkų pagrindu ir sukurtas dabartinis centras, kuriame darbuojasi keturi etatiniai darbuotojai, visi mokslų daktarai, ir administratorė. Centro veikla integruoja Lietuvių Katalikų Mokslo Akademijos (LKMA) Klaipėdos skyriaus mokslinę veiklą, kuri vienija apie 15 narių iš kitų KU įvairių mokslo sričių.

Centro veiklos tikslas – kryptingai tyrinėti krikščionybės raišką teologiniais, edukaciniais ir kultūriniais aspektais, bei vykdyti religijos mokslų studijas Vakarų Lietuvoje. Centro mokslinė veikla vykdoma atsižvelgiant į Universiteto strategijoje keliamus humanistinių vertybių puoselėjimo bei tarpdiscipliniškumo didinimo principus: integruojant krikščioniškosios teologijos, edukologijos, istorijos ir psichologijos mokslus.

Centras kuruoja Dvasinio konsultavimo ir asistavimo magistrantūros studijų programą (trukmė 2 m.). Jos tikslas – parengti dvasinius konsultantus/asistentus, gebančius šiandieniniame pasaulyje konsultuoti dvasinių krizių ir konfliktų, egzistencinių sunkumų bei problemų ištiktus žmones. Į sąvoką „žmonės“ patenka vaikai, jaunimas, susituokusios poros (šeimos), pagyvenę asmenys – tiek pavieniai individai, tiek ir grupės. Tai inovatyvi Lietuvoje, tarpšakinė plečiamoji magistrantūros studijų programa, susiejanti dviejų mokslų – religijos ir psichologijos – pasiekimus, ieškant tikėjimo ir psichologijos fenomenų sąlyčio taškų, galinčių padėti suprasti dvasinę krizę išgyvenančio asmens ypatumus, prognozuoti juos ir padėti juos valdyti. Programoje dirba tiek teologai, edukologai, tiek psichologijos mokslo specialistai. Programos paskirtis – ugdyti magistrantų kompetencijas savarankiškai ir analitiškai pasirenkant įvairius būdus ir, organizuojant kitų žmonių darbą, vykdyti sudėtingą, bet labai reikalingą dvasinio konsultavimo/asistavimo darbą, krizes bei įvairias problemas išgyvenančioje visuomenėje. Magistrantai rengiami konsultacinei veiklai sveikatos apsaugos, švietimo ir kitose sistemose; ši veikla pasižymės dideliu savarankiškumu ir analitiškumu, nes reikės pačiam pasirinkti veiklos būdus ir konsultuoti asmenis bei grupes.

Baigus Dvasinio konsultavimo ir asistavimo magistrantūros studijas suteikiamas religijos mokslų magistro laipsnis. Programą baigę absolventai visų pirma gali dirbti dvasiniais asistentais ligoninėse pagal pareigybę. Dvasinio konsultavimo paslaugos gali būti teikiamos religinių bendruomenių organizacijose, parapijinėje veikloje bei visose įstaigose (pvz. „Caritas“, Maltos ordinas, šeimų centrai) kur reikalinga psichologinė ir dvasinė parama. Pagaliau tai gali būti veikla susijusi su įvairiopa pagalba pavyzdžiui prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms, kalinių reintegracija, pabėgėlių socialinė integracija, senų ir vienišų žmonių slauga, neįgalių žmonių globa, dvasinė pagalba socialiniuose vaikų dienos centruose ir t.t. Taip pat galima tęsti mokslus doktorantūroje.

Centras turi vardinę Jono Pauliaus II auditoriją ir metodinį kabinetą (biblioteką).

 

Centrui vadovauja centro vedėjas mons. prof. (hp) dr. Arvydas Ramonas

Centro globėjas: Telšių vyskupas doc. dr. Jonas Boruta SJ

 

Adresas: S. Nėries g. 5, 592227, Klaipėda. Tel: 8 (46) 398614; el. paštas: ksc.humf@ku.lt