LT   |   EN      Mano KU   |   
Pasirinkite teksto dydį
Europos kalbų katedra

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos leksikologija
 • Vokiečių kalbos stilistika
 • Sociolingvistika
 • Semantika ir pragmatika
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. la.kupriene@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Ketvirtadieniais 13.30-14.30

MOKSLINIAI INTERESAI

Pokalbio analizė

Sociolingvistika

Pragmatika

Užsienio kalbos dėstymo metodika

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalba (7-8)
 • Anglų kalbos stilistika
 • Mokslinio darbo pagrindai
 • Dalykinė anglų kalba
 • Diskurso analizė
 • Anglų kalbos istorija

El. p. liolita.bernotiene@ku.lt

Konsultacijų laikas :

Pirmadieniais 12.00-13.00

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos struktūra (1-2)
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vertimo praktikumas (vokiečių-lietuvių)
 • Dalykinė vokiečių kalba
 • Verslo diskursas vokiečių kalba
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. imbrasienealma@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Trečiadieniais 15.00-16.00

MOKSLINIAI INTERESAI

Kalbos istorija

Mažosios Lietuvos vokiškoji literatūra

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba

El. p. vnavicke@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 11.30-12.30 SvMF

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Lyginamoji kalbotyra

Anglų kalbos dėstymo metodika

Dėstomi dalykai:

 • JAV istorija ir kultūra
 • Anglų ir amerikiečių drama ir poezija

El. p. profsrobbins@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Ketvirtadieniais 16.00-17.00

MOKSLINIAI INTERESAI

Literatūros estetika

Akademinis rašymas

Dž. R. R. Tolkino studijos

Dėstomi dalykai:

 • Vertimo teorija
 • Vertimo teorija ir praktikumas (anglų-lietuvių-anglų)
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Anglų kalba (1-8)
 • Šiuolaikinės lingvistikos kryptys
 • Mokslinio darbo metodologija

El. p. zaneta.cesniene@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Antradieniais 11.30-12.00/13.30-14.00

MOKSLINIAI INTERESAI

Vertimo teorija ir praktika

Teisinė kalba

Stilistika

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalbos struktūra (1-2)
 • Kalbotyros įvadas
 • Sociolingvistika
 • Teksto lingvistika

El. p. sandra.degtiar@hotmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 11.00-12.00 112 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Ispanų kalba

El. p. polyglosia@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 12.00-13.00 305 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lyginamoji kalbotyra

Vertimas

Lyginamosios kultūrų studijos

Dėstomi dalykai:

 • Švedų kalba (1-8)
 • Švedų kalbos struktūra
 • Norvegų kalba A1-A2

El. p. svenska.ku@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 12.00-13.00 305 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lyginamoji kalbotyra

Vertimas

Lyginamosios kultūrų studijos

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba

El. p. dkavaliauskiene@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

  Pirmadieniais 18.30-19.45 SvMF, 11 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Ispanų kalba

El. p. svetlana.markova@gmail.com

Konsultacijos vyksta iš anksto susitarus elektroniniu paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Metodologija

Užsienio kalbų mokymas(-sis)

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų komunikacija
 • Anglų kalba (5-6)
 • Praktika

El. p. vaidazeg@gmail.com

Konsultacijų laikas:

Pirmadieniais 15.10-16.30

MOKSLINIAI INTERESAI

Anglų kalbos mokymas(-sis)

Novatoriški anglų kalbos mokymo(-si) metodai

Specializuota (verslo) anglų kalba

Dėstomi dalykai:

Anglų kalba (5-6)

Anglų kalbos leksikologija

Konsultacijų laikas:

Ketvirtadieniais 13.30-14.30

MOKSLINIAI INTERESAI

Diskurso analizė

Taikomoji kalbotyra

Dėstomi dalykai:

 • Prancūzų kalba (1-8)
 • Prancūzų kalbos struktūra
 • Prancūzijos kultūra ir visuomenė
 • Verslo diskursas prancūzų kalba
 • Vertimo praktikumas (prancūzų-lietuvių)

El. p. andina1967@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 15.20-15.40 101 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Prancūzų kalbos mokymas(-sis)

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba
 • Anglų kalba (1-8)

El. p. rasa_daraciene@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 10.00-11.00 101 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Specialybės anglų kalba

Dėstomi dalykai:

 • Ispanų kalba

El. p. aekulvietis@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 17.30–18.00 101 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Ispanų kalbos mokymas(-sis)

Kalbotyra

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba
 • Didžiosios Britanijos istorija ir kultūra
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Amerikiečių apsakymas ir romanas

El. p. emilijaradusiene@yahoo.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 11.30-12.30 101 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Anglų ir amerikiečių literatūra

Užsienio kalbų mokymo metodologija

Psicholingvistika

MOKSLINIAI INTERESAI

Interneto lingvistika

Naujųjų medijų lingvistika

Diskurso analizė

Sociolingvistika

Psicholingvistika

Europos kalbų katedra įkurta 2016 metais, sujungus Anglų ir vokiečių filologijos katedrą ir Anglų kalbos centrą.

Europos kalbų katedra – tai studijų ir mokslo centras, kuris rūpinasi užsienio kalbų filologijos kaip filologijos mokslo šakos stiprinimu bei užsienio kalbų filologijos studijų krypties tobulinimu. Katedros dėmesio centre – filologija ir kalbos, kurios leidžia derinti geriausių humanitarinių tradicijų plėtrą su atvirumu naujovėms, siekiant visuotinės pažangos.

Katedra kuruoja dviejų pakopų studijas:

BAKALAURO studijų programos:

 • Anglų filologija
 • Anglų ir vokiečių / prancūzų kalbos

MAGISTRANTŪROS studijų programa:

 • Anglų ir kita užsienio (vokiečių k. / prancūzų k.) kalba ir verslo komunikacija