LT   |   EN      Mano KU   |   
FAKULTETO DĖSTYTOJŲ PROJEKTINĖS VEIKLOS BENDRADARBIAUJANT SU KLAIPĖDOS MOKYKLOMIS

Kasdien į mokyklą su džiaugsmu – misija (ne)įmanoma?

Į šį klausimą bando atsakyti tarptautinio projekto OffBook vykdytojai. Projekto tikslas – mokyti mokinius spręsti susidariusias problemas, lavinti emocinį intelektą teatro pratimų pagalba.

Į jo veiklas įsitraukė 8 partneriai iš 3 šalių: Lietuvos, Italijos ir Rumunijos. Lietuvai čia atstovauja Klaipėdos universiteto Socialių ir humanitarinių mokslų fakulteto edukologai kartu su Klaipėdos Simono Dacho progimnazija ir Klaipėdos lėlių teatru.

Bendradarbiaujant su mokslininkais, pedagogais ir teatrų edukatoriais sukurta metodinė priemonė – patirtinio-meninio ugdymo vadovas pedagogams, kurį sudaro keturios dalys:

  1. Mokyklos nebaigimo samprata
  2. Metodologiniai ir pedagoginiai aspektai
  3. Teatras, kaip patirtinio mokymosi įrankis. Procesas, kaip žingsnis po žingsnio, įdiegti teatrines laboratorijas klasėse
  4. Teatro laboratorijų praktiniai pavyzdžiai

Greta kuriama ir vaizdinė metodinė priemonė. Teatro laboratorijos metodai taikomi 22-jose projekte dalyvaujančiose mokyklose. Septyniose Klaipėdos mokyklose 2018-2019 m. m. vyko teatro laboratorijų užsiėmimai, kuriuos vedė ir teatro ir kitų dalykų mokytojai: Klaipėdos Baltijos, Vytauto Didžiojo gimnazijose bei  Sendvario, Verdenės, Liudviko Stulpino, Versmės ir Simono Dacho progimnazijose.

Metodiniams filmams kurti mokytojai su moksleiviais buvo kviečiami į Klaipėdos Lėlių teatrą, kur jų atliekami pratimai buvo filmuojami. Kartu tai buvo ir galimybė aptarti projekto pasiekimus, mokytojams pasidalinti patirtimi ir pakalbinti moksleivius.

Projekto rezultatai iš tiesų džiugina – visi kalbinti moksleiviai teigė, kad jiems užsiėmimai buvo naudingi ir į juos eidavo noriai. Žemesniųjų klasių mokiniai į užsiėmimus eidavo net per atostogas.

Kokia tokių pratimų nauda? Kam ir kada šie pratimai gali būti taikomi mokykloje?

Moksleivių nuomone jie padeda atsipalaiduoti darbo dienos pabaigoje, leidžia geriau pažinti vieniems kitus bei  suartina. Tokie pratimai tinkamiausi meninio ugdymo – teatro, dailės, muzikos ir kt. pamokose. Tiksliųjų dalykų pamokose  – nebent atsipalaidavimui pamokos gale, o pradžioje – ne, nes išblaškytų, trukdytų susikaupti.

Stebint veiklas iš šalies susidaro priešingas įspūdis – užtenka vieno gerai parinkto pratimo, ir vaikai labai greitai įsitraukia į bendras veiklas, jų nebeblaško pašaliniai dirgikliai (mobilieji telefonai, aplinkinių požiūris ir pan.). Tad tai galėtų būti puikus būdas situacijai suvaldyti, dėmesiui sukoncentruoti, „sustyguoti“ išsiblaškiusią klasę.

Mokytojų nuomone tai galėtų būti įrankis spręsti įvairiems konfliktams tarp vaikų, pavyzdžiui, susipykusius vaikus sustačius į porą, publikos „užvedimui“ įvairiuose renginiuose, pasirengimui grupinei veiklai įvairiose pamokose ar klasės valandėlėse. Mokytojai, išbandę šias veiklas, akcentuoja, kad tai viena iš efektyviausių priemonių patyčių prevencijai. Be to, padeda geriau pažinti vieniems kitus ne tik mokiniams, bet ir skirtingų disciplinų mokytojams.

Visa metodinė medžiaga bus paskelbta projekto OffBook svetainėje, tikimės, kad ji bus naudinga ir įvairių dalykų mokytojams, klasių vadovams ir socialiniams pedagogams bei psichologams.