LT   |   EN      Mano KU   |   
Erasmus+ projektas Suaugusiųjų migrantų pirminio švietimo tobulinimas (2IMINED): susitikimas su migrantais

Klaipėdos universiteto koordinuojamo Erasmus+ projekto Suaugusiųjų migrantų pirminio švietimo tobulinimas (2IMINED) grupė planuoja vykdyti susitikimus su migrantais, kurių metu sieks suteikti reikalingų žinių, padėsiančių šiai socialiai pažeidžiamai grupei žmonių geriau suvokti Lietuvos socialkutūrinį gyvenimą bei lengviau integruotis į mūsų šalies visuomenę. Š.m. lapkričio 14 d. projekto 2IMINED grupės narė Rasa Kulevičienė buvo susitikusi su Klaipėdos Infocentro migrantams socialine darbuotoja Alina Birbalaite bei pastarojoje institucijoje besilankančiais migrantais. Bendraujant su Alina Birbalaite ir migrantais buvo siekiama sužinoti, kokių žinių migrantams labiausiai trūksta, kokiomis temomis jų manymu būtų naudingiausia organizuoti būsimus susitikimus. Migrantams didžiausia problema – lietuvių kalbos mokymasis bei būdai, priemonės, kurios palengvintų kalbos mokymąsi. Dažnas susitikime dalyvaujantis migrantas teigė, kad stinga gerai paruoštų spausdintų priemonių, kuriose be įprasto lietuvių kalbos vertimo į rusų ar anglų kalbas, būtų ir žodžių transkripcija; pasigendama reikalingos informacijos užsienio kalba (rusų ar anglų) migrantams apie priėmimą į lietuvių vaikų darželius; stokojama informacijos apie vairavimo mokymosi galimybes kitakalbiams, sveikatos apsaugą, švietimą.

Šio susitikimo metu susirinkusieji buvo informuoti, jog 2IMINED projektinė grupė lietuvių ir anglų kalbomis rengia mokymosi įrankį migrantams, kuriuo jie jau greitai galės naudotis. Šis inovatyvus produktas bus grindžiamas naujausiomis technologijomis – sukurta e-platforma, kuri bus laisvai prieinama kiekvienam. Šioje e-platformoje migrantai galės susipažinti su šiomis temomis: pagrindine informacija apie šalį, šalies istorija, darbo galimybėmis, valstybinės kalbos mokymosi galimybėmis, sveikatos ir švietimo sistema, kultūra, apsauga. Be to, šiame inovatyviame mokymo įrankyje bus galima rasti projekto 2IMINED partnerių, t.y. Belgijos, Bulgarijos, Latvijos, Rumunijos, Italijos šalių aprašymus jų gimtąja bei anglų kalbomis. Tai sudarys platesnes galimybes migrantams įgyti pagrindinių žinių apie įvairias šalis, jų specifiką.