LT   |   EN      Mano KU   |   
Text size
Viešojo administravimo ir politikos mokslų katedra

Dėstomi dalykai:

 • ES viešojo administravimo sistema
 • Viešieji finansai ir biudžetas
 • Korupcija ir jos prevencija
 • Tarpinstituciniai organizaciniai tinklai
 • Regionų programų vertinimas

 

El. p. jaroslav.dvorak@ku.lt

Tel. 8 46 398 655

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 16.00–17.00, 105/3 kab., arba nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

ES politika ir administravimas

Bendruomeninis dalyvavimas savivaldoje (e-dalyvavimas, dalyvaujamasis biudžetas)

Korupcija ir jos prevencija

Valstybės (savivaldybės) valdomų įmonių valdysena

Programų vertinimas

Dėstomi dalykai:

 • Politinė sociologija
 • Vidaus saugumas
 • Lietuvos visuomenė ir politika

 

El. p. vaidutis.laurenas@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 13.30–14.00, Zoom 7400904929;

Trečiadieniais 15.00–16.00, 105/3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Politinė teorija

Postkomunizmo politinė sociologija

Žinių valdymas

Dėstomi dalykai:

 • Socialinių mokslų tyrimo metodologija
 • Viešosios politikos analizė

 

El. p. linute.juskeviciene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradieniais 13.40–14.40, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Tyrimų metodologija

Socialinio teisingumo viešoji politika

Etikos valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos viešojo administravimo sistema
 • Kokybės vadyba viešajame administravime
 • Darni organizacijų plėtra
 • Regioninės plėtros projektų ruošimas

 

El. p. valentina.burksiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Darnus vystymasis

Viešasis administravimas

Viešųjų organizacijų vadyba

Kokybės vadyba

Regioninės plėtros projektų vadyba

Turizmo vadyba

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos politinės minties istorija
 • Politinė filosofija
 • Saugumo politinės filosofijos problemos

 

El. p. saulius.siliauskas@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadienis 16.30–17.00, 105/3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos teorijos

Politinės minties istorija

Demokratizacijos procesai Lietuvoje 21 a.

Tel. 8 46 398 617, 120 kab.

El. p. kestutis.serpetis@ku.lt

 

Dėstomi dalykai:

 • Tarptautinių santykių įvadas
 • Trečio pasaulio problemos
 • Europos politika
 • Lyginamoji politika
 • Nacionalinio saugumo istorija ir teorija
 • Nacionalinio saugumo transnacionalizacija
 • Europos geopolitika

 

Konsultacijų laikas ir vieta:

Antradienis 15.00–16.00, 120 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių mokslų metodologija

Tarpdisciplininių mokslinių tyrimų prieigos

Politinės komunikacijos disciplinos

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo valdymo reformos
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime
 • Žmonių išteklių vadyba viešajame sektoriuje
 • Dalyvaujamoji valdysena regionuose

 

El. p. remigijus.riekasius@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo valdymo reformos

Politinis dalyvavimas

Piliečių dalyvavimas viešajame valdyme

Dalyvaujamoji valdysena

Dėstomi dalykai:

 • Valstybės tarnyba
 • Piliečių dalyvavimas viešajame administravime

 

El. p. edita.stumbraite-vilkisiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Penktadieniais 15.30 val. (suderinus iš anksto), 105/3 kab.
Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Piliečių dalyvavimas valdyme

Viešųjų paslaugų teikimas

Piliečių pasitenkinimo tyrimai

NVO veiklos galimybės

Valstybės tarnyba

Piliečių ir valdžios institucijų santykiai

Dėstomi dalykai:

 • Viešojo administravimo etika

 

El. p. simona.statneckyte@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadieniais 11.20–12.00, 105/3 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Valstybės tarnyba

Europeizacijos procesai

Dėstomi dalykai:

 • Politinės technologijos
 • Politinės partijos ir ideologijos
 • Europos studijos
 • Politinis dalyvavimas
 • Valstybės teorijos

 

El. p. arvydas.cesiulis@ku.ltarvivakarai@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadienis 16.30–17.30, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – susiderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Pilietinė visuomenė Lietuvoje ir jos problemos

Lietuvos partinės sistemos raida

Dėstomi dalykai:

 • Vietos savivaldos modeliai,
 • Viešųjų organizacijų administravimas
 • Regionų administravimas

 

El. p. gabriele.burbulyte-tsiskarishvili@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Regioninė politika

Vietos savivalda

Visuomenės (gyventojų) dalyvavimas

Dėstomi dalykai:

 • Politikos mokslo įvadas
 • Praktika

 

El. p. alvyda.obrikiene@ku.lt

Tel. Nr. 8 46 398 616

Konsultacijų laikas ir vieta:

Pirmadienis 15.00–15.20, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Demokratijos ir demokratizacijos raida

Politinis dalyvavimas

Socialinė nelygybė

Dėstomi dalykai:

 • Elektroninė valdžia
 • Viešojo administravimo praktika

 

El. p. mantas.duda@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Kas antrą antradienį 11.00–12.00, 105/3 kab.

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

Viešojo ir privataus sektorių partnerystė

Viešojo administravimo teorijos

Darni plėtra

Elektroninė valdžia

Elektroninė demokratija.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – susiderinus el. paštu.

Konsultacijų laikas ir vieta:

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 16.00–17.00, VMA

Nuotoliniu būdu – suderinus el. paštu

Konsultacijų laikas ir vieta:

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Gitana Tauraitė Janušauskienė

Gerda Baltutytė

Indrė Narbutienė

INFORMATION FOR STUDENTS

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Studies Admission Research