LT   |   EN      Mano KU   |   
Faculty Structure » Katedros » Psichologijos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Biopsichologija
 • Psichiatrija ir kineziterapija
 • Psichikos sveikata ir jos priežiūra
 • Klinikinė psichologija
 • Streso įveikimo technikos

El. paštas jurate.sucylaite@ku.lt

206 kab., tel. 8 46 398 628

MOKSLINIAI INTERESAI

VEDĖJOS PRIĖMIMO LAIKAS

Pirmadieniais 15.00-17.00

Antradieniais 9.00-12.00

Trečiadieniais 9.00-11.30 ir 15.00-17.00

 

207 kab., tel. 8 46 398634

El. p. psk.shmf@ku.lt

Iškilus klausimams kreiptis el. paštu psk.shmf@ku.lt

 

El. paštas guste.laurinaityte@ku.lt

Tel. 8 46 398 630

DARBO LAIKAS

Pirmadienis – 8.00 – 16.00

Antradienis – 8.00 – 16.00

Trečiadienis – 8.00 – 16.00

Ketvirtadienis – 8.00 – 14.00

Dėstomi dalykai:

 • Mokslinio darbo metodologija
 • Psichologo darbas ir etika švietimo sistemoje
 • Psichologijos istorija
 • Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose
 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Konflikto psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija

El. paštas roma.simulioniene@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Kalbos psichologija
 • Tarpkultūrinė psichologija
 • Tyrimų metodologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA
Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Raidos psichologija II
 • Šeimos psichologija
 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Psichologo darbas ir etika švietimo sistemoje
 • Asmens psichologinio pažinimo metodai
 • Vaiko ir šeimos konsultavimas
 • Kūrybiškumo pedagogika ir psichologija

El. paštas ramcepiene@gmail.com

Kab. 243, tel.  8 46 39 86 05

KONSULTACIJŲ LAIKAS

Konsultacijos antradieniais 16.00-18.00 adresu https://liedm.zoom.us/j/6769791809?pwd=d0tSNlhpb2hLbEZZM3FHWThPRjE0UT09

Meeting ID 676-979-1809

Password 252801

Dėl konkretaus susitikimo laiko tartis el. paštu

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos ir pedagoginė psichologija
 • Šeimos psichologija

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Emocijos ir motyvai
 • Įvadas į psichologijos studijas.

El. paštas mindaugas.rugevicius@ku.lt

Kab. 242, tel. 8 46 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Emocijų psichologija
 • Sveikatos psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS
Konsultacijos nuotolinės antradieniais 17.30-18.30 iš anksto suderinus el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Raidos psichologija I
 • Ugdymo psichologija
 • Karjeros psichologija
 • Pozityvioji psichologija.

El. paštas audrone.liniauskaite@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Laiko psichologija
 • Raidos psichologija
 • Pedagoginė psichologija
 • Karjeros psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS
Konsultacijos pirmadieniais 13.30-15.30 iš anksto suderinus el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Socialinė psichologija su socialinių įgūdžių praktikumu
 • Asocialaus elgesio psichologija
 • Organizacinė psichologija
 • Komunikacijos psichologija

El. paštas zakpov@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Socialinė psichologija
 • Karo psichologija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Kontaktinės konsultacijos trečiadieniais 17.00-18.30, 236 kab.

Nuotolinės konsultacijos  trečiadieniais 19.00 – 20.00

KU VMA  nuorodą

 darabata https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTZiYjJjODgtY2E5NC00OWRlLTg4NmYtY2VjYWY2ODc3ZDRk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c52966b-ed73-434c-b8ca-2ab02cc0785b%22%2c%22Oid%22%3a%22f3f3aca4-4c13-4015-a7fd-25c76037c675%22%7d

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas
 • Pedagoginė psichologija
 • Krizių psichologija
 • Krizių ir traumų psichologija
 • Vaiko psichologinis pažinimas (su praktikumu)
 • Specialioji pedagogika ir psichologija

El. paštas reda.gedutiene@ku.lt

Kab. 242, tel. 8 46 39 86 35

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Skaitymo ir rašymo psichologija
 • Disleksija
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA
Nuotolinės konsultacijos antradieniais 14.00 – 15.30 iš anksto suderinus el. paštu

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai I: jutimas, suvokimas, dėmesys
 • Psichologinio įvertinimo metodai
 • Intelekto įvertinimas
 • Vaiko psichologinis įvertinimas
 • Psichologinis įvertinimas konsultavime
 • Neuropsichologija

El. paštas brazdeikieneliana@gmail.com

Kab. 244, tel. 8 46 398604

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Psichologinis įvertinimas
 • Vaikystės psichologija
 • Neuropsichologija
 • Kūrybos psichologija
 • Religijos psichologija

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Psichologijos metodai su stebėjimo ir interviu praktikumu
 • Bendravimo psichologija
 • Socialinė psichologija su socialinių įgūdžių praktikumu
 • Eismo psichologija
 • Į sprendimą orientuota trumpalaikė psichoterapija

El. paštas renata.arlauskiene@balticum-tv.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Pedagoginė psichologija
 • Organizacinė psichologija
 • Sveikatos psichologija
 • Rizikingas elgesys
KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA
Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Įvadas į psichologijos studijas
 • Psichologijos metodai su stebėjimo ir interviu praktikumu
 • Raidos psichologija II
 • Asmenybės ir socialinė psichologija

El. paštas aldonazak@gmail.com

Kab. 243, tel. 8 46 39 86 05

MOKSLINIAI INTERESAI

 • Raidos psichologija
 • Psichologijos metodai ir tyrimo proceso ypatumai
KONSULTACIJŲ LAIKAS
Ketvirtadieniais 12.00-13.30, 243 kab.

 

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė psichologo etika
 • Psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo technikos
 • Neįsisąmoninami psichikos reiškiniai

El. paštas dkujaliene@gmail.com

Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Klinikinė psichologija
 • Grupių konsultavimas
 • Psichologinis konsultavimas
 • Konsultavimo teorija ir praktika III

El. paštas viktorija.taroziene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Klinikinė psichologija

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA
Individualių konsultacijų laiką, vietą ir būdą derinti el. paštu.

Dėstomi dalykai:

 • Šeimos psichologija
 • Intelekto įvertinimas
 • Konsultavimo teorija ir praktika I

El. paštas mindaugas.radusis@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas
 • Bendravimo psichologija
 • Mokomoji praktika
 • Evoliucinė psichologija

El. paštas raimonda.sadauskaite@ku.lt

Dėstomi dalykai:

 • Sveikatos psichologija
 • Krizių ir traumų psichologija
 • Psichologinis konsultavimas

El. paštas teresa.sausaitis@gmail.com

Dėstomi dalykai:

Evoliucinė psichologija

El. paštas

Dėstomi dalykai:

 • Anomalioji psichologija
 • Psichologinio konsultavimo procesas
 • Psichologinis konsultavimas
 • Psichologinis dvasinis konsultavimas

El. paštas dalius.kurlinkas@gmail.com

Dėstomi dalykai:

Streso įveikimo technikos

Pažintinė praktika

Profesinė praktika

El. paštas dklumbiene@gmail.com

Dėstomi dalykai:

Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas

El. paštas agsteponav@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Klinikinė psichologija
 • Vaiko psichologinis pažinimas su praktikumu

El. paštas donatagrakauskaitesliciene@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Psichologija
 • Asmenybės psichologija

El. paštas ziedagyliene@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Pedagoginė psichologija

El. paštas kundrote@gmail.com

Psichologijos katedra įsteigta 1991 m., įkūrus Klaipėdos universitetą. Katedros dėstytojai psichologijos disciplinas dėsto visuose Klaipėdos universiteto fakultetuose. Iš viso parengta ir realizuojama 60 bakalauro ir 30 magistro studijų pakopų sandai. Psichologijos katedra yra pasirašiusi Erasmus+ dvišalio bendradarbiavimo sutartis su Belgijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Olandijos, Portugalijos, Slovakijos ir Turkijos aukštosiomis mokyklomis. Katedros dėstytojai yra Lietuvos psichologų sąjungos, Lietuvos disleksijos asociacijos, ICOPE (International Council of Psychology Educators) ir ISSBD (International Society for the study of Behavioral Development) nariai.

Katedroje vykdomos bakalauro (pirmoji pakopa) ir magistrantūros (antroji pakopa) studijos. 2000 m. pradėta vykdyti Psichologijos bakalauro studijų programa, nuo 2003 m. – Pedagoginės psichologijos magistro programa. Nuo 2013 m. pradėta vykdyti pirmoji Lietuvoje Konsultavimo psichologijos magistro programa.

Studijos Bakalauro Magistrantūros
Studijų programa Psichologija Pedagoginė psichologija Konsultavimo psichologija
Studijų forma Nuolatinės Ištęstinės Nuolatinės sesijinės (sutrumpintos) Ištęstinės Nuolatinės sesijinės
Studijų trukmė 4 metai Iki 6 metų 3 metai 3 metai 2 metai
Kokio pasirengimo asmenys priimami Turintys vidurinį išsilavinimą Turintys universitetinį arba jam prilygstantį aukštąjį išsilavinimą arba baigę socialinių, humanitarinių ar biomedicinos mokslų srities aukštojo mokslo kolegines studijas Turintys psichologijos bakalauro laipsnį
Studijų apimtis ECTS kreditais 240 240 180 120 120
Suteikiama kvalifikacija Socialinių mokslų bakalauras Socialinių mokslų magistras

INFORMATION FOR STUDENTS

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Studies Admission Research Courses Scholarships