LT   |   EN      Mano KU   |   
Faculty Structure » Katedros » Filologijos katedra

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos leksikologija
 • Vokiečių kalbos stilistika
 • Sociolingvistika
 • Semantika ir pragmatika
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. laima.kupriene@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Pirmadieniais 12.00-13.00, Filologijos katedra (211 kab.)

MOKSLINIAI INTERESAI

Pokalbio analizė

Sociolingvistika

Pragmatika

Užsienio kalbos dėstymo metodika

Dėstomi dalykai:

 • Baltų mitologija;
 • Lyginamoji mitologija;
 • Baltų simbolių intertekstualumas.

El. p. rimantas.balsys@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

Etnologija

Mitologija

Folkloristika

Dėstomi dalykai:

 • Baltų kalbotyra;
 • Fonetika;
 • Lotynų kalba;
 • Sociolingvistikos pagrindai;
 • Prūsų kalba;
 • Lietuvių kalba užsieniečiams.

El. p. dalia.pakalniskiene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Baltų kalbos

Lietuvių kalbos istorija

Geolingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Vakarų Europos literatūra nuo viduramžių iki XIX a.;
 • Visuotinė literatūra (XIX a.);
 • Antikinė literatūra;
 • Senoji lietuvių literatūra;
 • Lietuvių literatūra (XIX a.).

El. p. roma.bonckute@ku.lt; romabonckute@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultacijos laiką derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių literatūros istorija

Tekstologija

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Sintaksė;
 • Funkcinė lingvistika;
 • Meninio teksto redagavimas;
 • Raštvedyba ir dokumentų kalba.

El. p. albinas.drukteinis@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultuojama nuotoliniu būdu antradieniais 17.00-18.00

ZOOM:

Meeting ID: 626 3085 628

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių kalbos sintaksė

Sintaksinė semantika

Kalbos vartosenos teorija ir praktika

Jūreivystės terminija

Dėstomi dalykai:

 • Kalbotyros įvadas;
 • Morfologija ir žodžių daryba;
 • Latvių kalba ir kultūra;
 • Lyginamoji baltų kalbų gramatika.

El. p. dalia.kiseliunaite@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Baltų kalbos

Geolingvistika

Onomastika

Sociolingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Specialybės kalba;
 • Rašytinio teksto redagavimas;
 • Kalbos kultūra ir tvarkyba;
 • Lietuvių kalbos kultūra.

El. p. vaida.dru@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultacijos laiką derinti iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji kalbotyra

Sintaksinė semantika

Kalbos dėstymas kitakalbiams

Dėstomi dalykai:

 • Literatūros teorijos įvadas;
 • Lietuviųliteratūra (XX a.);
 • Literatūros kritika;
 • Kūrybinis rašymas.

El. p. emsidla@yahoo.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Ketvirtadieniais 11.30-12.30, Filologijos katedra (211 kab.)

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių literatūros istorija

Literatūros kritika

Literatūros sociologija

Dėstomi dalykai:

 • Vokiečių kalba (1-8)
 • Vokiečių kalbos struktūra (1-2)
 • Vokietijos kultūra ir visuomenė
 • Vertimo praktikumas (vokiečių-lietuvių)
 • Dalykinė vokiečių kalba
 • Verslo diskursas vokiečių kalba
 • Vokiečių kalba A1-B2

El. p. imbrasienealma@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Pirmadieniais 13.40-14.40, Filologijos katedra (211 kab.)

MOKSLINIAI INTERESAI

Kalbos istorija

Mažosios Lietuvos vokiškoji literatūra

Dėstomi dalykai:

 • Dalykinė anglų kalba
 • Anglų kalbos stilistika
 • Diskurso analizė
 • Retorika verslo komunikacijoje
 • Mokslinio darbo pagrindai
 • Taikomoji retorika
 • Verslo diskursas anglų kalba

El. p. solveigas@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Mokslinio teksto analizė

Komunikacinė ir semantinė sintaksė

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalba (7-8)
 • Teksto analizė ir vertimas (anglų-lietuvių-anglų)

El. p. laikaspare@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Trečiadieniais 16.00-17.00 nuotoliniu būdu

ZOOM:

Meeting ID: 899 2732 3789

Passcode: Qd54Uz

MOKSLINIAI INTERESAI

Vertimo teorija

Leksikologija

Konceptualioji metafora

Dėstomi dalykai:

 • Teatro meno pagrindai;
 • Teatrologinės minties raidos bruožai;
 • Dramos ir spektaklio analizė;
 • Performanso teorija ir praktika;
 • Socialinis teatras.

El. p. j.grigaitiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Teatro pedagogika

Vaikų ir jaunimo teatras

Šiuolaikinis lietuvių teatras

Lėlių teatras

Socialinis teatras

Mokyklinis teatras

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė kalba;
 • Stilistika;
 • Lietuvių kalba užsieniečiams.

El. p. daiva.pagojiene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji kalbotyra

Dėstomi dalykai:

 • Skaitmeninės technologijos filologijoje;
 • Lietuvių kalbos istorijos pradmenys;
 • Lotynų kalba;
 • Senoji graikų kalba.

El. p. dalia.jakulyte@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Trečiadieniais 16.00-17.00 nuotoliniu būdu

ZOOM:

Meeting ID: 810 1879 0899

Passcode: 921508

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių kalbos istorija

Skaitmeninės technologijos filologijoje

Filologinių duomenų bazių kūrimas

Dėstomi dalykai:

 • Semiotika

El. p. ksemuri@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Trečiadieniais 16.00-17.00 nuotoliniu būdu

ZOOM:

Meeting ID: 810 1879 0899

Passcode: 921508

MOKSLINIAI INTERESAI

Semiotika

Literatūrologija

Literatūros teorija

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultacijos laiką iš anksto derinti el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Etnologija

Folkloras

Etninė kultūra

Papročiai

Šventės

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Etnologija

Etnomuzikologija

Etninio ir kultūrinio tapatumo tyrimai

Mažosios Lietuvos ir Vakarų Lietuvos kultūra

El. p. laurinitta@gmail.com

Dėstomi dalykai:

 • Leksikologija ir leksikografija;
 • Dialektologija ir geolingvistika.

El. p. jurate.lf@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Leksinė semantika

Dialektologija

Geolingvistika

Etnolingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Viešasis kalbėjimas;
 • Retorika;
 • Kalbotyros įvadas;
 • Morfologija ir žodžių daryba.

El. p. balciuniene.asta@inbox.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Ketvirtadieniais 10.00-11.00, 315 aud.

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvių kalbos morfologija

Etnolingvistika

Geolingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalbos struktūra (1-2)
 • Kalbotyros įvadas
 • Sociolingvistika
 • Teksto lingvistika

El. p. sandra.degtiar@hotmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Ketvirtadieniais 10.00-11.00 314 aud. (nuo spalio 7 d.)

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Vertimo teorija
 • Vertimo teorija ir praktikumas (anglų-lietuvių-anglų)
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Anglų kalba (1-8)
 • Šiuolaikinės lingvistikos kryptys
 • Mokslinio darbo metodologija

El. p. zaneta.cesniene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Konsultuojama nuotoliniu būdu trečiadieniais 10.00-11.00

ZOOM:

Meeting ID: 881 0623 7159
Passcode: 120773

MOKSLINIAI INTERESAI

Vertimo teorija ir praktika

Teisinė kalba

Stilistika

Dėstomi dalykai:

 • Švedų kalba (1-8)
 • Švedų kalbos struktūra
 • Norvegų kalba A1-A2

El. p. svenska.ku@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Ketvirtadieniais 17.00-18.00 nuotoliniu būdu

ZOOM: https://liedm.zoom.us/j/86472231051

MOKSLINIAI INTERESAI

Lyginamoji kalbotyra

Vertimas

Lyginamosios kultūrų studijos

Dėstomi dalykai:

 • Anglų kalba 5
 • Profesinė anglų kalba B2

 

El. p. james.mcgeever@ku.lt

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Pirmadieniais 10.00-11.00, Rektoratas, 210 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Tvarus judumas mieste ir transporto planavimas

Tarptautinės darnaus vystymosi naujovės

“Žaliojo miestelio” iniciatyvos

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba

El. p. dkavaliauskiene@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Antradieniais 13.00-13.40, 111 aud. SvMF

MOKSLINIAI INTERESAI

Taikomoji lingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų komunikacija
 • Anglų kalba (5-6)
 • Praktika

El. p. vaidazeg@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Anglų kalbos mokymas(-sis)

Novatoriški anglų kalbos mokymo(-si) metodai

Specializuota (verslo) anglų kalba

Dėstomi dalykai:

 • Ispanų kalba

El. p. aekulvietis@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Penktadieniais 15.00-16.00, Filologijos katedra (211 kab.)

MOKSLINIAI INTERESAI

Ispanų kalbos mokymas(-sis)

Kalbotyra

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė rusų kalba

El. p. robertaplec@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba
 • Didžiosios Britanijos istorija ir kultūra
 • Vertimo raštu praktikumas
 • Amerikiečių apsakymas ir romanas

El. p. emilijaradusiene@yahoo.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Anglų ir amerikiečių literatūra

Užsienio kalbų mokymo metodologija

Psicholingvistika

Dėstomi dalykai:

 • Profesinė anglų kalba B2

El. p. andriussimulynas@gmail.com

KONSULTACIJŲ LAIKAS IR VIETA

Dėl konsultacijos tartis iš anksto el. paštu.

MOKSLINIAI INTERESAI

Anglų kalbos mokymas(is)

Rita Balsevičiūtė

Ona Gaidamavičiūtė

Indrė Ignotaitė

Arina Ivanickaja

Ilzė Rudzāte

Žydrūnė Šalaviejūtė

Gailė Vanagienė

Irma Žąsytienė

INFORMATION FOR STUDENTS

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Studies Admission Research Courses Scholarships