LT   |   EN      Mano KU   |   
Faculty Structure » Katedros » Department of Economics

Dėstomi dalykai:

 • Rinkodara
 • Ekonomikos globalizacijos ir internacionalizacijos problemos
 • Strateginė rinkodara

El. p. ek.shmf@ku.lt

Tel. 8 46 398 677

Konsultacijų laikas ir vieta:

Trečiadieniais 15.30–16.30, 105/1 kab.

Ketvirtadieniais 9.00–10.00, 105/1 kab.

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Verslo socialinė atsakomybė

Žalioji ekonomika

Žiedinė ekonomika

Socialinė-etinė rinkodara

Ekonomikos globalizacija

El. p. loreta.petraviciene@ku.lt

Tel. 8 46 398 666

Konsultacijų laikas ir vieta:

101 kab.

11.00–12.00

13.00–14.00

MOKSLINIAI INTERESAI

Dėstomi dalykai:

 • Apskaita
 • Mokesčiai ir apmokestinimas
 • Vadybinė ekonomika
 • Finansai ir investicijos
 • Kainodara
 • Verslo finansavimo modeliai
 • Rinkodaros finansiniai aspektai
 • Ekonominė analizė

El. p. deimena.kiyak@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Verslo finansinės apskaitos vedimas

Verslo apmokestinimas

Kainų nustatymo aspektai

Verslo kaita

Dėstomi dalykai:

 • Paslaugų ekonomika
 • Paslaugų rinkodara
 • Rinkodaros tyrimai
 • Ekonominių projektų valdymas

El. p. labanauskaite.daiva@gmail.com

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Turizmas

Paslaugų ekonomika ir rinkodara

Rinkodaros tyrimai

Žalioji ekonomika

Mėlynoji ekonomika

Verslo projektų vertinimas

Dėstomi dalykai:

 • Tarptautinė rinkodara
 • Komunikacija rinkodaroje
 • Inovacijų strategijos
 • Verslo investicijų ekonominis pagrįstumas ir rizikos vertinimas
 • Inžinerinė jūrų ūkio ekonomika
 • Jūrų transporto įmonių ekonomika
 • Jūrų ūkio darnios plėtros technologiniai ir aplinkosauginiai sprendimai
 • Ekonominė politika
 • Strateginio valdymo metodai
 • Personalo valdymo metodologija

 

El. p. rasa.viederyte@ku.lt

Tel. Nr. 8 46 398 989

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Jūrinio sektoriaus klasterizacija

Pramonės įmonių ekonomika

Jūrų ūkio darni plėtra

Pakuočių rinkodara

Komunikacija rinkodaroje

Investicinių projektų valdymas

Investicijų rizikos vertinimas

Inovacijų kūrimas ir žinių perdavimas

Dalijimosi ekonomika

Žalioji ekonomika

Mėlynoji ekonomika

Dėstomi dalykai:

 • Mikroekonomika
 • Regionų ekonomika

El. p. agne.sneideriene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Įmonių socialinė atsakomybė

Regionų vystymasis

Darni plėtra

Dėstomi dalykai:

El. p. edita.baranskaite@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Įmonių socialinė atsakomybė

Regionų vystymasis

Darni plėtra

Dėstomi dalykai:

 • Praktika imitacinėje įmonėje
 • Ekonominė politika
 • Ekonomika

El. p. henrika.rugine@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Ekonominė politika

Makroekonomikos ir mikroekonomikos problemos

Dėstomi dalykai:

 • Mikroekonomika
 • Makoekonomika
 • Finansai ir buhalterija
 • Ekonomika
 • Ekonomikos globalizacija ir internacionalizacija
 • Gyventojų ir ekonominės plėtros problemos
 • Regionų ekonomika

El. p. linara.pranckeviciute@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Kainodaros sprendimai verslo įmonėse

Įmonių veiklos efektyvumo tyrimai

Draudimo ekonomika

Dalijimosi ekonomika

Ekonominė politika

Verslo įmonių finansų valdymas

Dėstomi dalykai:

 • Draudimo ekonomika
 • Tarptautiniai ekonominiai santykiai

El. p. raisa.mincinauskiene@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Draudimo ekonomika

Dėstomi dalykai:

El. p. erdvilis.gerazimas@ku.lt

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

MOKSLINIAI INTERESAI

Draudimo ekonomika

Ritos Gorodeckienės nuotr.

Katedra įkurta 1995 metais. Į Klaipėdos Universitetą Ekonomikos ir vadybos katedra įsijungė būdama Jūrų technikos fakultete, o nuo 1994-09-01 perėjo į jauniausią iš visų fakultetų – Socialinių mokslų fakultetą. Ekonomikos katedra įkurta reorganizavus Ekonomikos ir vadybos katedrą. Nuo katedros įkūrimo iki dabar katedrai vadovauja prof.dr. (h/p) Vytautas Juščius. Šiuo metu Ekonomikos katedroje dirba 11 dėstytojų.

Ekonomikos katedra kuruoja Ekonomikos bakalauro, Rinkodaros vadybos magistrantūros, Verslo ekonomikos magistrantūros studijų programas. Lietuvos kolegijų absolventams parengtos išlyginamosios studijos (1 arba 2 semestrų trukmės), suteikiančios galimybę po jų baigimo studijuoti Rinkodaros ir Verslo ekonomikos magistrantūros studijose.

Ekonomikos katedra bendradarbiauja su šiais Lietuvos universitetais:

 • KTU
 • VU
 • VDU

INFORMATION FOR STUDENTS

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Studies Admission Research Courses Scholarships