LT   |   EN      Mano KU   |   
Faculty Structure » Centrai » Center for Social Geography and Regional Studies

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • Bendroji kartografija ir topografija
 • Pasaulio socialinė-ekonominė geografija
 • Regionistika ir regioninių tyrimų metodai
 • Visuomeninės geografijos teorija ir metodologija
 • Rekreacijos ir turizmo geografija
 • Tolimoji praktika

El. p. eduardas.spiriajevas@ku.lt 

Tel. 8 46 398 674, 8 685 48236

MOKSLINIAI INTERESAI

Lietuvos ir Baltijos šalių pakrančių regionų socialinė ir ekonominė geografija

Turizmo geografija ir turizmo plėtros procesai pasienio regionuose

Miestų socialinė ir ekonominė geografija

GIS taikymas socialiniuose tyrimuose

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • Lietuvos gamtinė geografija
 • Landšaftų ekologija
 • Kraštovaizdžio geografija ir kraštotvarka
 • Geosferos ir gamtiniai procesai
 • Jūrų ūkio geografija

El. p. angelijab@gmail.com

Tel. 8 46 398 674

MOKSLINIAI INTERESAI

Baltijos jūros regiono darnios plėtros problemos ir sprendimai

Kraštovaizdžio geografija ir ekologija

Integruotas pajūrio regiono ir jūrų ūkio sektoriaus tvarkymas

Konsultacijų laikas ir vieta

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • Europos Sąjungos geografija
 • Lietuvos socialinė ekonominė geografija
 • Regionų vystymasis
 • Specialioji praktika

El. p. daiva.verkuleviciute-kriukiene@ku.lt

MOKSLINIAI INTERESAI

Socialinių ir ekonominių procesų teritorinė analizė

Gyvenimo lygio ir gyvenimo kokybės teritoriniai tyrimai

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • Elgesio geografija
 • Sveikatos geografija
 • Kokybinių tyrimų metodai visuomeninėje geografijoje

El. p. spiriajeviene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Visuomenės elgesio geografiniai skirtumai

Mitybos geografija

Socialinių tyrimų metodologija

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • Transporto ir komunikacijų geografija
 • Ekonominė geografija (ūkio šakos)
 • Lietuvos socialinė ir ekonominė geografija

El. p. pakamoriene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Geografijos didaktika

Geografijos edukologija

Pasaulio socialinė ir ekonominė geografija

Plėtros geografija

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • Kultūrų geografija
 • Kaimo geografija

El. p. erikacepiene@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

Kaimų raida ir vystymasis

Socialiniai ir ekonominiai kaimų raidos ypatumai

Kaimo gyvenamųjų vietovių tyrimai

Konsultacijų laikas ir vieta:

Konsultuojama elektroniniu paštu arba iš anksto susitarus.

Dėstomi dalykai:

 • GIS studijos
 • Urbanizacija ir miestų geografija

El. p. elenasynanovic@gmail.com

MOKSLINIAI INTERESAI

 

Vykdomos studijų programos

BAKALAURO

 • Bakalauro studijų programa GEOGRAFIJA (nuolatinės sesijinės studijos, trukmė 4 m. su pasirenkamu pedagoginių studijų moduliu. Studijų apimtis 240 ECTS kreditų.
 •  180 ECTS kreditų sudaro GEOGRAFIJOS studijų krypties dalykai, ir 60 ECTS sudaro sudaro pedagoginių studijų krypties dalykai ir bakalauro baigiamasis darbas.
 • Bakalauro programos GEOGRAFIJA studijų programa 20212022 s. m.
 • Bakalauro programos GEOGRAFIJA informacija būsimiems studentams 20212022 s. m.

 

MAGISTRO

 • Magistrantūros programos VISUOMENĖS GEOGRAFIJA IR GEOINFORMACINIŲ SISTEMŲ TAIKYMAS  studijų programa 2021–2022 s. m.
 • 90 ECTS kreditų sudaro visuomenės geografijos krypties studijų dalykai ir magistro mokslinis darbas.
 • Magistro programos VISUOMENĖS GEOGRAFIJA IR GEOINFORMACINIŲ SISTEMŲ TAIKYMAS informacija būsimiems studentams 20212022 s.m.
 • Papildomų studijų programa GEOGRAFIJA studentams, kurie stoja į Visuomeninės geografijos magistrantūrą po kolegijinių bakalauro studijų.
 • Papildomų studijų GEOGRAFIJA apimtis 18 ECTS: trys papildomų studijų dalykai studijuojant Visuomenės geografijos magistrantūroje.

 

Nuo 2018 m. liepos mėn. 1 d. įgyvendinant Klaipėdos universiteto Socialinių mokslų fakulteto restruktūrizacijos planą, Socialinės geografijos katedra buvo reorganizuota į Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centrą, kuris yra savarankiškas Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto padalinys.

Socialinės geografijos ir regionistikos studijų centro vadovas doc. dr. Eduardas Spiriajevas

El. p. eduardas.spiriajevas@ku.lt, Tel.: 8 46 398 674

Geografijos bakalauro programos bei
Visuomenės geografijos ir geoinformacinių sistemų taikymo
magistro programos dėstytojų kolektyvas
Nuotraukos autorius: Rita Gorodeckienė
Logotipo autorė Andžela Šlušnytė
 

Logotipo autorė Andžela Šlušnytė

INFORMATION FOR STUDENTS

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Akademic Information System (AIS)

Timetables

Student Practice

Faculty Student Representatives

KU  PowerPoint template

KU Virtual Library

Academic Calendar 2021-2022

Studies Admission Research Courses Scholarships