LT   |   EN      Mano KU   |   
Taryba

Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto taryba

Albinas Drukteinis — pirmininkas
Reda Gedutienė — pirmininko pavaduotoja
Lina Petrošienė — sekretorė
Ingrida Baranauskienė
Irena Darginavičienė
Dalia Marija Stančienė
Gražina Šmitienė
Rasa Braslauskienė
Mindaugas Rugevičius
Laima Kuprienė
Remigijus Oželis
Alma Imbrasienė
Rimantas Balsys
Dalia Pakalniškienė
Roma Bončkutė
Ilona Klanienė
Aušra Milašiūtė — studentų atstovė
Robertas Mikuckis — studentų atstovas
Gabrielė Paulauskaitė — studentų atstovė
Mantas Zubrickas — studentų atstovas