LT   |   EN      Mano KU   |   
Dr. Roma Šimulionienė [CV] Docentė

Katedros vedėja

Dr. Mindaugas Rugevičius [CV] Profesorius
Dr. Ramutė Čepienė [CV] Profesorė
Dr. Audronė Liniauskaitė [CV] Profesorė
Dr. Povilas Žakaitis [CV] Docentas
Dr. Laimis Bakševičius [CV] Docentas
Dr. Liana Brazdeikienė [CV] Docentė
Dr. Reda Gedutienė [CV] Docentė
Dr. Viktorija Tarozienė Lektorė
Aldona Žakaitienė [CV] Lektorė
Žieda Mažeikaitė Gylienė Lektorė
Diana Būtienė [CV] Lektorė
Rima Balkūnė Asistentė

ROMA ŠIMULIONIENĖ

Katedros vedėja
Socialinių mokslų daktarė, docentė
El. paštas: roma.simulioniene@ku.lt
Tel. nr.: (8 46) 39 86 28
Konsultavimo laikas: antradieniais 13.00 – 15.00/ 206 kab.

Mokslinių interesų sritys: psichologijos istorija, konflikto psichologija, socialinė psichologija.
Dėstomi dalykai: Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas, Socialinė psichologija, Psichologijos istorija, Konflikto psichologija, Mokslinio darbo metodologija, Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose.

RAMUTĖ ČEPIENĖ

Socialinių mokslų daktarė, profesorė
El. paštas: ramcepiene@gmail.com
Tel. nr.: (8 46) 39 86 05
Konsultavimo laikas: trečiadieniais 13.30 – 15.30/ 243 kab.

Mokslinių interesų sritys: raidos ir pedagoginė psichologija, šeimos psichologija.
Dėstomi dalykai: Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas, Raidos psichologija II, Šeimos psichologija, Suaugusiųjų psichologija, Pedagoginė psichologija, Psichologo darbas švietimo sistemoje, Psichologinis įvertinimas konsultavime.

AUDRONĖ LINIAUSKAITĖ

Socialinių mokslų daktarė, profesorė
El. paštas: audrone.liniauskaite@gmail.com
Konsultavimo laikas: antradieniais 13.30 – 15.30/ 235 kab.

Mokslinių interesų sritys: laiko psichologija, raidos psichologija, pedagoginė psichologija, karjeros psichologija.
Dėstomi dalykai: Asmenybės psichologija, Raidos psichologija I, Ugdymo psichologija, Karjeros psichologija, Karjeros konsultavimas, Psichologijos dėstymo metodika, Pozityvioji psichologija.

MINDAUGAS RUGEVIČIUS

Socialinių mokslų daktaras, profesorius
El. paštas: mindaugas.rugevicius@ku.lt
Tel. nr.: (8 46) 39 86 35
Konsultavimo laikas: pirmadieniais 11.30 – 13.30/ 242 kab.

Mokslinių interesų sritys: psichologinis įvertinimas, emocijų psichologija, sveikatos psichologija.
Dėstomi dalykai: Sveikatos psichologija, Emocijos ir motyvai, Įvadas į psichologijos studijas.

LAIMIS BAKŠEVIČIUS

Socialinių mokslų daktaras, docentas
El. paštas: laimisbak@gmail.com
Tel. nr.: (8 46) 39 86 04
Konsultavimo laikas: trečiadieniais 13.30 – 15.30/ 244 kab.

Mokslinių interesų sritys: asmenybės psichologija, psichologinis laikas,  psichologinis konsultavimas.
Dėstomi dalykai: Psichologijos įvadas, Asmenybės psichologija, Psichologinis konsultavimas, Asmenybės ir socialinė psichologija.

LIANA BRAZDEIKIENĖ

Socialinių mokslų daktarė, docentė
El. paštas: brazdeikieneliana@gmail.com
Tel. nr.: (8 46) 39 86 04
Konsultavimo laikas: ketvirtadieniais 11.30 – 13.30/ 244 kab.

Mokslinių interesų sritys: psichologinis įvertinimas, vaikystės psichologija, neuropsichologija, kūrybos psichologija, religijos psichologija.
Dėstomi dalykai: Pažinimo procesai I: jutimas, suvokimas, dėmesys, Psichologinio įvertinimo metodai, Neuropsichologija, Intelekto įvertinimas, Vaiko psichologinis įvertinimas, Streso įveikimo technikos.

REDA GEDUTIENĖ

Socialinių mokslų daktarė, docentė
El. paštas: redag@takas.lt
Tel. nr.: (8 46) 39 86 35
Konsultavimo laikas: trečiadieniais 14.00 – 16.00/ 242 kab.

Mokslinių interesų sritys: pedagoginė psichologija, skaitymo ir rašymo sutrikimai (disleksija).
Dėstomi dalykai: Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas, Pedagoginė psichologija, Krizių psichologija, Mokymosi sutrikimai, Krizių ir traumų psichologija.

Žakaitis

POVILAS ŽAKAITIS

Socialinių mokslų daktaras, docentas
El. paštas: zakpov@gmail.com
Konsultavimo laikas: trečiadieniais 17.00 – 19.00/ 235 kab.

Mokslinių interesų sritys: socialinė psichologija, karo psichologija.
Dėstomi dalykai: Socialinė psichologija, Bendravimo psichologija, Politinė psichologija, Asocialaus elgesio psichologija, Organizacinė psichologija.

VIKTORIJA TAROZIENĖ

Socialinių mokslų daktarė, lektorė
El. paštas: viktorija.taroziene@gmail.com
.

Mokslinių interesų sritys:
Dėstomi dalykai: Klinikinė psichologija, Grupių konsultavimas, Asmenybės funkcionavimo sunkumai.

ALDONA ŽAKAITIENĖ

Lektorė
El. paštas: aldonazak@gmail.com
Tel. nr.: (8 46) 39 86 05
Konsultavimo laikas: ketvirtadieniais 10.00 – 12.00/243 kab.

Mokslinių interesų sritys: raidos psichologija, psichologijos metodai ir tyrimo proceso ypatumai.
Dėstomi dalykai: Vaiko psichologija, Psichologijos metodai, Raidos psichologija, Raidos ir pedagoginė psichologija, Žaidimo psichologija.

DIANA BŪTIENĖ

Lektorė
El. paštas: diana.butiene@gmail.com
Konsultavimo laikas: antradieniais 14.30 – 15.30/ 140 kab.

Mokslinių interesų sritys: egzistencinė psichologija, psichoterapija.
Dėstomi dalykai: Psichologinis konsultavimas, Projekciniai asmenybės tyrimo metodai, Psichologinio konsultavimo procesas, Vaiko konsultavimas ir psichoterapija, Konsultavimo teorija ir praktika.

ŽIEDA MAŽEIKAITĖ-GYLIENĖ

Lektorė
El. paštas: ziedagyliene@gmail.com
Konsultavimo laikas: pirmadieniais 14.00 – 16.00/ HUMF skaitykla

Mokslinių interesų sritys: egzistencinė psichologija, Ego raida.
Dėstomi dalykai: Egzistencinė psichologija, Asmenybės savasties raidos psichologija, Ego raida ir jos sutrikimai vaikystėje.

RIMA BALKŪNĖ

Asistentė
El. paštas: tourimma@yahoo.fr
Vaiko priežiūros atostogose.

Dėstomi dalykai: Anomalioji psichologija, Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas, Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas, Intelekto įvertinimas.

ALBINAS BAGDONAS

Socialinių mokslų daktaras, profesorius
El. paštas:

Dėstomi dalykai: Evoliucinė psichologija, Neuropsichologija, Vaiko raidos sutrikimai ir jų korekcija.

ANTANAS KAIRYS

Socialinių mokslų daktaras, docentas
El. paštas:

Dėstomi dalykai: Statistiniai metodai psichologiniuose tyrimuose.

DALIA KUJALIENĖ

Lektorė
El. paštas: dkujaliene@gmail.com

Dėstomi dalykai: Profesinė psichologo etika, Neįsisąmoninti psichikos reiškiniai, Psichoterapijos ir psichologinio konsultavimo technikos, Konsultavimo teorija ir praktika I, Grupinės patirties praktikumas.

MINDAUGAS RADUŠIS

Asistentas
El. paštas:

Dėstomi dalykai: Šeimos psichologija, Šeimos ir vaiko konsultavimas, Konsultavimo teorija ir praktika.

RIMANTĖ ŠNIUOLYTĖ-NOVIKOVĖ

Asistentė
El. paštas:

Dėstomi dalykai: Emocijos ir motyvai, Pažinimo procesai II: atmintis ir išmokimas, Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas, Psichologijos metodai.

JURGITA VAINAUSKIENĖ

Asistentė
El. paštas:

Dėstomi dalykai: Socialinė psichologija.

TERESA SAUSAITIS

Asistentė
El. paštas:

Dėstomi dalykai: Sveikatos psichologija, Krizių ir dvasinių traumų psichologija.

RAIMONDA SADAUSKAITĖ

Asistentė, laborantė.
El. paštas: raimonda.sadauskaite@ku.lt

Dėstomi dalykai: Bendravimo psichologija, Pažinimo procesai III: mąstymas ir kalbėjimas.

GABIJA ČELEDINAITĖ

Asistentė
El. paštas:

Dėstomi dalykai: Emocijos ir motyvai, Psichologinis konsultavimas.

JAMES E. MADDUX

Socialinių mokslų daktaras, vizituojantis profesorius (JAV, George Mason universitetas).
El. paštas: jmaddux@gmu.edu

Mokslinių interesų sritys: konsultavimo ir klinikinė psichologija, kongnityvinė-elgesio terapija.
Dėstomi dalykai: 
Konsultavimo teorija ir praktika (kognityvinė-elgesio terapijos paradigma).