LT   |   EN      Mano KU   |   

Lietuvių kalbos kursai ABC / Lithuanian language course ABC / Курсы литовского языка с ABC

Lietuvių kalbos kursai pradedantiesiems nuo vasario 14 d.
Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir ketvirtadieniais 18:00-19:30.
Numatoma kursų trukmė40 akademinių valandų (20 susitikimų).
Kaina, įskaitant kopijuotą medžiagą, 180 eurų.
Dėstytoja laisvai kalba ir angliškai, ir rusiškai.
Bus išduodama universiteto kursų baigimo pažyma ir pasiektas A1 (1) lygis pagal Europos kalbų vertinimo sistemą.
Bus galimybė tęsti mokymąsi, nes kursai vyksta nenutrūkstamai visus metus.
Informacija el. paštu polyglosia@gmail.com
Tel. 8 611 27662 arba 8 46 398544

Lietuvių kalbos kursai A1 (2) / Lithuanian language course A1 (2) / Курсы литовского языка A1 (2)

Lietuvių kalbos kursai A1 (2) nuo vasario 13 d.
Užsiėmimai vyks pirmadieniais ir trečiadieniais 10:00-11:30 (vasario mėn.)
                                pirmadieniais ir trečiadieniais 17:00-18:30 (nuo kovo mėn.)
Numatoma kursų trukmė50 akademinių valandų (25 susitikimai).
Kaina, įskaitant kopijuotą medžiagą, 225 eurų.
Dėstytoja laisvai kalba ir angliškai, ir rusiškai.
Bus išduodama universiteto kursų baigimo pažyma ir pasiektas A1 (2) lygis pagal Europos kalbų vertinimo sistemą.
Bus galimybė tęsti mokymąsi, nes kursai vyksta nenutrūkstamai visus metus.
Informacija el. paštu ksec.humf@ku.lt
Tel. 8 46 398529