LT   |   EN      Mano KU   |   
(Lietuviškai) Fakulteto struktūra » (Lietuviškai) Katedros » (Lietuviškai) Lituanistikos ir užsienio kalbų centras

Dėstomi dalykai:  

  • Ispanų kalba

El. p. polyglosia@gmail.com                                  Tel. nr. 398544 (1544)                    

Konsultacijų laikas ir vieta:      Antradieniais 12-13 val.                    305 kab.

 

MOKSLINIAI INTERESAI

Lyginamoji kalbotyra                                      Vertimas                                                  Lyginamosios kultūrų studijos

Dėstomi dalykai:

  • Rusų kalba A1(1)
  • Rusų kalba A1(2)
  • Rusų kalba A2(1)
  • Rusų kalba A2(2)
  • Rusų kalba B1(1)
  • Rusų kalba B1(2)
  • Rusų kalba B2(1)
  • Rusų kalba B2(2)

El. p. aleksejeva@mail.ru

Konsultacijų laikas ir vieta:

Ketvirtadieniais 15.30-16.30 305 kab.

MOKSLINIAI INTERESAI

Užsienio kalbų dėstymo metodikos

El. p. ksec.humf@ku.lt

Tel. nr. 398529 (1529)

Kalbų ir socialinės edukacijos centras – daugiafunkcis Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto padalinys, apimantis ir mokslinę, ir pedagoginę, ir edukacinę, ir komercinę veiklą, palaikantis ryšius su įvairiomis Lietuvos ir užsienio švietimo institucijomis, diplomatinėmis atstovybėmis,  atviras miesto ir šalies bendruomenei bei bendradarbiavimui.