LT   |   EN      Mano KU   |   

Scientific research programme of the Faculty of Social Sciences, Klaipėda University, 2015–2020:
The Diversity of Welfare Societies in the Baltic Region: a Lithuanian Imperative

Sub-programme: Economic, managerial preconditions for innovative business in the Baltic Sea region.

Sub-Programme leaders: prof. Vytautas Juščius, prof. dr. Rimantas Stašys

Address: Minijos str. 153, LT-5800 Klaipeda

Phone: +370 46 398667; +370 46 398666.

E-mail: ek.smf@ku.ltvk.smf@ku.lt

Researchers: prof. habil. dr. Julius Ramanauskas, prof. dr. Ligita Šimanskienė, assist. Darius Burgis, lect. dr. Algirdas Giedraitis, assoc. prof. dr. Violeta Grublienė, lect. Edmundas Klimas, lect. dr. Audrius Kutkaitis, assist. Jurgita Paužuolienė, lect. Edgaras Ribačonka, assist. Daiva Viningienė, assoc. prof. dr. Erika Župerkienė, lect. dr. Aurimas Župerka, assoc. prof. dr. Deimena Kiyak, assoc. prof. dr. Daiva Labanauskaitė, lect. Henrika Ruginė, lect. Nijolė Augaitienė, lect. Donatas Jonikas, assist. Linara Pranckevičiūtė, assist. Agnė Šneiderienė.

2016

 • Viederytė, R., Juščius, V. Jūrinio sektoriaus klasterizacijos ypatumai ir požymiai. Monografija. ISBN 978-9955-18-892-6, Klaipėda, 2016.
 • Juščius Vytautas, Jonikas Donatas. Measurement Possibilities of the Value Created through Corporate Social Responsibility // Transformations in Business & Economics ISSN1648-4460. 2016, Vol. 15, No 3 (39), p.42-59.
 • Bogatova J. Baltijos šalių jūros uostų veiklos ekonominis vertinimo modelis // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 1 (18), p. 7-22, ISSN 2029-9370, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v18i1.1244
 • Juščius V., Labanauskaitė D., [Baranskaitė E. The evaluation of online marketing channel efficiency in Lithuania // Regional Formation and Development Studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (19), p. 44-53, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v19i2.1282
 • Šneiderienė A. Įmonių socialinės atsakomybės įgyvendinimo regioniniai skirtumai // Regional Formation and Development Studies. – 2016, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (19), p. 127-136, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v19i2.1282
 • Viederytė R.]Organizational and process innovations in international logistics companies: the relevance and expected benefits // Regional formation and development studies. – 2016, Klaipėda: KU; No. 3 (20), p. 134-146, ISSN 2029-9370, e-ISSN 2351-6542, DOI:http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v20i3.1350.
 • Kiyak D., Pranckevičiūtė L. 2016. Determination of relation between business environment and companies solvency factors in the post – crisis period. Ekonomika, Nr. 95 (3).
 • Viederytė, R. Peculiarities of Eastern European Maritime Sector Clustering Preconditions Formation // International Journal of Business and Management Invention, ISSN (Online): 2319 – 8028, Vol. 5 Issue 8, pp/24-31, available: http://www.ijbmi.org/v5i8(version2).html
 • Viederytė, R. How corporate decisions force innovations: factors and choices to act // Procedia Economics and Finance [Online], ISSN 2212-5671, Vol 39, 2016, p. 357-364, available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116303367
 • Viederytė, R. Preconditions evaluation in Maritime Clustering research // Procedia Economics and Finance [Online], ISSN 2212-5671, Vol 39, 2016, p. 365-372, available from: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2212567116303379

2015

 • [Šneiderienė A.], [Juščius V.]. Regiono ekonominio augimo vertinimo metodologinės problemos // Regional Formation and Development Studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 1 (15), p. 134-146, ISSN 2029-9370.
 • [Kiyak D.], [Medvedeva A.]. Santykių rinkodaros dimensijų raiška // Tiltai. – 2015, Klaipėda: KU -kla; Nr. 1 (70), p. 63-82, ISSN 1392-3137, e-ISSN 2351-6569.
 • Juščius Vytautas, Dargienė Deimantė. Socialiai atsakingas vartojimas Lietuvoje: vartotojų charakteristikos // Tiltai, , ISSN 1392-3137. 2015 nr. 2, p. 47–65.
 • [Jonikas D.], Įmonių socialinės atsakomybės pagrindu sukurtos mainomosios vertės matavimas vertės kūrimo grandinėje // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 33-43, ISSN 2029-9370.
 • [Juščius V.], Baranskaitė E. Internetinės rinkodaros tendencijos ir efektyvumo vertinimo kriterijai // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (16), p. 44-53, ISSN 2029-9370.
 • [Kiyak D.], [Medvedeva A.], [Pranckevičiūtė L.]. Relationship marketing dimensions expression in Klaipėda health care institutions // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 73-84, ISSN 2029-9370.
 • [Labanauskaitė D.], [Lamakinaitė M.], Baranskaitė E. The evaluation of Lithuania’s touristic image changes // Regional formation and development studies. – 2015, Klaipėda: KU l-kla; Nr. 3 (17), p. 85-96, ISSN 2029-9370.
 • [Viederytė R.] Peculiarities of the Maritime sector Policy based on Cluster Formation // Global Journal on Humanities and Social Sciences [Online], ISSN: 2301-2714, Vol 2, No 1, 2015, p. 217-228, available from: http://www.world-education-center.org/index.php/pnt sbs/article/view/3756/3424

2014

 • Kiyak Deimena, Šneiderienė A. (2014). Įmonių socialinės atsakomybės veiklos sričių integravimas į vertės kūrimo modelį kainodaroje. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 547−560, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Šneiderienė Agnė, Kiyak D. (2014). Įmonių socialinės atsakomybės veiklos sričių integravimas į vertės kūrimo modelį kainodaroje. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 547−560, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Kiyak Deimena, Pranckevičiūtė L. (2014). Vartotojų suvokiamos draudimo produktų kainos tyrimas. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 535−546, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Pranckevičiūtė Linara, Kiyak D. (2014). Vartotojų suvokiamos draudimo produktų kainos tyrimas. Vadybos mokslas ir studijos − kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. Akademija: ASU l-kla; Nr. 36 (3), p. 535−546, ISSN 1822-6760 (print), e-ISSN 2345-0355
 • Kiyak Deimena, Pranckevičiūtė L. (2014). Draudimo produktų kainų lyginamoji analizė Lietuvoje. Regional Formation and Development Studies. Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 47−61, ISSN 2029-9370
 • Pranckevičiūtė Linara, Kiyak D. (2014). Draudimo produktų kainų lyginamoji analizė Lietuvoje. Regional Formation and Development Studies. Kalipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 47-61, ISSN 2029-9370
 • Viederytė Rasa (2014). Economic implications on the basis of Lithuanian maritime sector’s clustering. Regional Formation and Development Studies. Klaipėda: KU l-kla; No. 2 (13), p. 118−126, ISSN 2029-9370
 • Kiyak Deimena, Pranckevičiūtė L. (2014). Causal survey of purchase of non-life insurance products for Lithuanian consumers.    Regional formation and development studies. Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (14), p. 112−122, ISSN 2029-9370, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.868
 • Pranckevičiūtė Linara, Kiyak D. (2014). Causal survey of purchase of non-life insurance products for Lithuanian consumers. Regional formation and development studies. Klaipėda: KU l-kla; No. 3 (14), p. 112−122, ISSN 2029-9370, DOI: http://dx.doi.org/10.15181/rfds.v14i3.868

2013

 • Juščius V., Jonikas D. (2013). Integration of CSR into Value Creation Chain: Conceptual Framework. Inžinerinė ekonomika. 2013, 24 (1).
 • Jonikas, D. (2013). Conceptual Framework of Value Creation Through CSR in Separate Member of Value Creation Chain. Bulletin of Geography. Socio-economic Series No. 21 (2013): 69–78.
 • Jonikas, D. (2013.05.09-10). Corporate Social Responsibility in Value Creation Chain before and after Economic Crisis. Social and ecological implications of restructuring during and after the global economic crisis. Kaunas
 • Daiva Labanauskaitė, Evaldas Gedvilas. 2013. Lithuanian Tourism Competitiveness in the Context of Baltic Countries. Regional Formation and development studines/ Journal of Social Sciences No. 2 (10) p. 111–121.
 • Daiva Labanauskaite, Deimena Kiyak, Dovile Bagociute. 2013. Managing sustainable tourism in the context of changing consumer behavior and consumer value. Regional Formation and development studines/ Journal of Social Sciences No. 3 (11) p. 106–116.
 • Deimena Kiyak, Elena Bružaitė, Daiva Labanauskaitė 2013.Šešėlinės ekonomikos masto ir jį lemiančių priežasčių tarpusavio priklausomybės tyrimas Lietuvoje Vadyba 2013 Nr. 1 (22) ISSN 1648-7974 p. 109–120.
 • Šneiderienė A. (2013). Social issues in multinational corporations activities including the regional dimension. Socialiniai tyrimai, 30 (1): 87−95.
 • Juščius V., Šneiderienė A. (2013). Įmonių socialinės atsakomybės įtaka regioninei plėtrai. Regional formation and development studies. 9 (1): 66−78.
 • Juščius V., Šneiderienė A., Griauslytė J. (2013) Assesment of the benefits of corporate social responsibility reports as one of the marketing tools. Regional formation and development studies.11 (3): 88−98.
 • Juščius V., Šneiderienė A. (2013). The research of social values influence on consumption decision making in Lithuania. Ekonomika ir vadyba. 18 (4). (Priimtas spaudai).
 • Deimena Kiyak, Elena Bružaitė, Daiva Labanauskaite. Šešėlinės ekonomikos masto ir jį lemiančių priežasčių tarpusavio priklausomybės tyrimas Lietuvoje. Vadyba (Journal of Management), 2013, Nr. 1(22). ISSN 1648-7974.
 • Kiyak Deimena. Produkto vertės sampratos koncepcija kainodaros procese. // Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. ISSN 2029-9370. 2013, No. 1(9), p. 79−93.
 • Daiva Labanauskaitė, Deimena Kiyak, Dovile Bagociutė. Managing Sustainable tourism in the context of changing consumer behaviour and consumer value. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. 2013, No. 2(10). ISSN 2029-9370.
 • Popovas V. “Sandėlių valdymas ir veiklos efektyvumas” Klaipėda, 2013. Mokomoji knyga. Klaipėdos universiteto leidykla, 2013, ISBN 978-9955-18-709-7. Apimtis 11,5 sąl. sp. l.

2012

 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Kladova Anna. The influence of foreign bank entry on the development of regional financial markets //Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. p. 106117.
 • Juščius Vytautas, Kondratyuk Nadiya. Marketing corporate social responsibility in alcohol industry // Ekonomika ir vadyba: 2012, ISSN 1822-6515, p. 328334.
 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Pugachev Andrei. Stimulation of innovative-investment process: world experience. // Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. 2012, nr. 1, p. 8392.
 • Šakienė Henrika, Unemployment regulation by promoting to establish new workplaces, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, Value creation through CSR at stakeholders level, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, „Integration of CSR into Value Creation Chain: Conceptual Framework“, pateiktas straipsnis „Inžinerinė ekonomika“.
 • Bruneckiene, Jurgita; Činčikaitė, Renata; Kilijonienė, Akvilė. The Specifics of Measurement the Urban Competitiveness at the National and International Level // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. – Kaunas – 2012, Nr. 23(3), p. 256−270 [Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science)].
 • Kilijonienė, Akvilė; Bruneckienė, Jurgita. The Common Cross-Border Social And Economic Development Trends And Business Growth Factors // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2012. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] (priimta spaudai).
 • Daiva Labanauskaite, Laura Astrauskaitė, Deimena Kiyak. Relationship between the Population aging and the Supply of servines in Different Regions in Lithuania. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 86–98.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite, Tomas Reichenbachas. Finansų krizių tipai ir jų palyginamoji analizė Lietuvoje. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 57–73.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite. Assessment of the practical application of corporate bankruptcy prediction models. Economics and management 2012.17(3). 895–905 p.

2011

 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Kladova Anna. The influence of foreign bank entry on the development of regional financial markets //Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. p. 106117.
 • Juščius Vytautas, Kondratyuk Nadiya. Marketing corporate social responsibility in alcohol industry // Ekonomika ir vadyba: 2012, ISSN 1822-6515, p. 328334.
 • Juščius Vytautas, Parfenova Lidmila, Pugachev Andrei. Stimulation of innovative-investment process: world experience. // Regional formation and development studies. ISSN2029-9370. 2012, nr. 1, p. 8392.
 • Šakienė Henrika, Unemployment regulation by promoting to establish new workplaces, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, Value creation through CSR at stakeholders level, Economics and Management, Kaunas: Technologija, 2012, No.17(1); ISSN 1822-6515. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Jonikas Donatas, „Integration of CSR into Value Creation Chain: Conceptual Framework“, pateiktas straipsnis „Inžinerinė ekonomika“.
 • Bruneckiene, Jurgita; Činčikaitė, Renata; Kilijonienė, Akvilė. The Specifics of Measurement the Urban Competitiveness at the National and International Level // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. – Kaunas – 2012, Nr. 23(3), p. 256−270 [Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science)].
 • Kilijonienė, Akvilė; Bruneckienė, Jurgita. The Common Cross-Border Social And Economic Development Trends And Business Growth Factors // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2012. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier] (priimta spaudai).
 • Daiva Labanauskaite, Laura Astrauskaitė, Deimena Kiyak. Relationship between the Population aging and the Supply of servines in Different Regions in Lithuania. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 86–98.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite, Tomas Reichenbachas. Finansų krizių tipai ir jų palyginamoji analizė Lietuvoje. Regional formation and development studies. Journal of Social Sciences. No. 2 (7). 2012. p. 57–73.
 • Deimena Kiyak, Daiva Labanauskaite. Assessment of the practical application of corporate bankruptcy prediction models. Economics and management 2012.17(3). 895–905 p.

2010

 • Juščius Vytautas, Viskantaitė Irmina. Vartotojų elgsenos modelių taikymas internetinėje rinkodaroje. // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. ISSN 1822-6760. 2010. nr. 5 (24). p. 6370.
 • Juščius Vytautas, Kraniauskienė Sigita Development of small towns in Lithuania-case of Rietavas and Šilale.  In: // Borsing A., Burdack J., Knappe E. Small towns in Eastern Europe: local networks and urban development. (eds), ISBN 978-3-86082-073-5, 64 Leibnitz-Institut fur Landerkunde Leipzig, 2010, p. 5971.
 • Juščius Vytautas. Prfionova Liudmila. Financial changes in the higher education system in Russia. // Vadybos mokslas ir studijos – kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai. ISSN 1822-6760. 2010. nr. 20 (1). p. 108115.
 • Juščius V.(Ed.) Globalization and crises in modern economy. The 1th scientific volume. 2010. ISBN 978-9955-18-507-9, 180 p.
 • Juščius Vytautas. Corporate social responsibility in the economic crisis Globalizácia a kríza v modernej ekonomike časť i. // Monografija (Globalization and crises in modern economy). Ed. By.Juščius V. 2010, ISBN 978-80-970277-3-5. p. 5055.
 • Kilijonienė, A.; Simanavičienė, Ž.; Simanavičius, A. The Evaluation of Social and Economical Development of the Region // Engineering economics = Inžinerinė ekonomika / Kaunas University of Technology. ISSN 1392-2785. – Kaunas – 2010 Nr. 21(1) [Social Sciences Citation Index (ISI Web of Science)].
 • Kilijonienė, A.; Simanavičienė, Ž. Regionų plėtros teorijų taikymas: Lietuvos atvejis // Economics and management = Ekonomika ir vadyba [elektroninis išteklius] / Kaunas university of technology. Kaunas : Technologija. ISSN 1822-6515. 2010, no. 15, p. 93–99. [Business Source Complete; Current Abstracts; TOC Premier].
 • Kilijonienė, A. Simanavičienė, Ž.; Palekienė, O. Региональная политика ЕС и ее воздейсвие на хозяйство Литвы. Мир и Россия: регионализм в условиях глобализации: Материалы III Международной научно-практической конференции. [elektroninis išteklius] Часть 2. Москва, 1112 ноября 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – сс. 437450, 2010, ISBN 978-5-209-03895-5.
 • Kilijonienė, A. Regionų ekonominė plėtra: mokomoji knyga //Klaipėdos universiteto leidykla. ISBN 978-9955-18-508-6, 2010, 108 psl.
 • Šakienė Henrika Analysis of Unemployment Regulation Tools in Lithuania, Ekonomika ir vadyba – 2010; tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas: Technologija. 2010. (elektroninė versija įtraukta į EBSCO).
 • Henrika Šakienė, Jurgita Martinkienė, Unemployment Competence-Building Importance for Labour Market Changes in Lithuania. 2010. Jaunųjų mokslininkų darbai 1(26) priedas. Šiauliai. p. 125130. ISSN 1648-8776 (elektroninė versija referuojama Index Copernicus ir Ceeol).
 • Šneiderienė Agnė, Žuolytė Vaida, Progresinio gyventojų pajamų mokesčio įvedimo analizė Lietuvoje, Taikomieji tyrimai – visuomenės kaitai, mokslinių straipsnių rinkinys, 2010, Nr.4,  Socialinių mokslų kolegija, ISSN 1822-3575.