LT   |   EN      Mano KU   |   
Dėl sporto trenerių mokymų ir kvalifikacijos tobulinimo renginių

Nuo 2019-01 -01 įsigalioja Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo įstatymas. Pagal jį išsilavinimo keičiasi reikalavimai asmenims, teikiantiems sporto specialisto paslaugas (žr. III skyrius „Kūno kultūros ir sporto specialistai“).

Pagal šio įstatymo straipsnio „Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas“ 7 ir 13 punktus:

7. Asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, turi teisę dirbti kūno kultūros ar sporto specialistais ar teikti kūno kultūros ar sporto specialistų paslaugas iki šių leidimų galiojimo pabaigos.

13. Asmenys, įgiję kūno kultūros ar sporto specialisto statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo, tačiau neatitinkantys šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Kūno kultūros ir sporto įstatymo kūno kultūros ir sporto specialistams keliamų reikalavimų, turi teisę dirbti kūno kultūros ar sporto specialistais ar teikti kūno kultūros ar sporto specialistų paslaugas iki 2023 m. rugsėjo 1 dienos.


Pagal  LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymą  DĖL MOKYMŲ, SUTEIKIANČIŲ TEISĘ DIRBTI FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO SPECIALISTU ARBA FIZINIO AKTYVUMO AR AUKŠTO MEISTRIŠKUMO SPORTO INSTRUKTORIUMI, ORGANIZAVIMO IR ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
numatytos tokios mokymų trukmės:
Aukšto meistriškumo sporto specialisto kompetencijoms įgyti  – 1,5 metų apimtis – 1 400 val.
Fizinio aktyvumo specialisto kompetencijoms įgyti  – 1,5 metų apimtis – 1 400 val.
Aukšto meistriškumo sporto instruktoriaus kompetencijoms įgyti  – 1 metai, apimtis – 1 000 val.
Fizinio aktyvumo instruktoriaus kompetencijoms įgyti  – 1 metai, apimtis – 1 000 val.

  1. 19. Baigus mokymus įgytos kompetencijos tobulinamos kas 5 metus:
    19.1. Aukšto meistriškumo sporto specialistui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
    19.2. Fizinio aktyvumo sporto specialistui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
    19.3. Aukšto meistriškumo sporto instruktoriui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus;
    19.4. Fizinio aktyvumo instruktoriui – mažiausiai 96 mokymų valandos per 5 metus.

Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų centre sporto specialistų (trenerių) mokymai ir kvalifikacijos tobulinimo renginiai bus vykdomi greta naujos  bakalauro studijų programos Laisvalaikio sportas nuo 2020 m. rugsėjo mėn.