LT   |   EN      Mano KU   |   
Atšaukiami kursai

Vykdydami LR Vyriausybes 2020 m. kovo 12 d. priimtą sprendimą „Dėl situacijos, susijusios su koronavirusu“ ir KU Rektoriaus isakymą 2020 m. kovo 12 d. Nr.1-094 pranešame, kad NEĮVYKS tokie planuoti mokymai

Mentorystė. Mentoriaus rengimo programa“, kurie turėjo prasidėti š. m. kovo 17 dieną
Socialinių ir emocinių kompetencijų tobulinimas valdant konfliktines situacijas ugdymo institucijose“, kurie turėjo prasidėti š. m. kovo 20 dieną

ATIDEDAMA: 

„Pedagoginių ir psichologinių žinių kurso“  I-ojo modulio „Pedagogika“ įskaita bei II-ojo modulio „Psichologija“ paskaitos š. m. kovo 23–26 dienomis
III-iojo modulio „Didaktika“ suplanuotų paskaitų ir įskaitos laiko kol kas neatšaukiame, stebėsime kokia bus situacija bei  LR Vyriausybes  ir KU sprendimai, ir jais vadovaujantis, jei reikės, priimsime naujus sprendimus.
Kada ir kaip vyks II-asis „Psichologijos“ modulis informuosime vėliau

„Paliatyvioji pagalba: šiuolaikinis patyrimas ir perspektyvos“ sveikatos priežiūros specialistams (turėjo vykti kovo 23–27).