LT   |   EN      Mano KU   |   
Apie didįjį tautos žmogų – iš tyrėjų lūpų

Apie didįjį tautos žmogų – iš tyrėjų lūpų

Andrius JUŠKEVIČIUS

Garsųjį žemaičių vyskupą Motiejų Valančių kai kas palygina su Moze, keletą dešimtmečių vedusį tautą į šviesą, mokslą, savarankišką valstybę. Taip kalbėta apie mūsų garsųjį žemietį konferencijoje, vykusioje Kūlupėnų Motiejaus Valančiaus pagrindinėje mokykloje.
Konferencijoje, kurią mokykla organizavo kartu su vyskupo M. Valančiaus gimtinės muziejumi, dalyvavo humanitarinių mokslų daktarė Jūratė Sofija Laučiūtė ir Klaipėdos universiteto Literatūros katedros vedėja prof. dr. Roma Bončkutė.
J. Laučiūtė kalbėjo apie įvairiapusę M. Valančiaus asmenybę, jo asmeninę įtaką ir veiklą šviečiant tautą, nuožmią kovą prieš rusifikavimą, vyskupo nuopelnus organizuojant ir teikiant paramą lietuviškų knygų leidybai. J. Laučiūtė priminė, kad nė viena pasaulio tauta nežino, gal ir nelabai supranta sąvokų „knygnešystė“, „knygnešys“ prasmės, nes tik Lietuvoje, uždraudus lietuvišką raštą, susiformavo šis reiškinys. 2004 m. UNESCO knygnešystę įvertino kaip unikalią ir pasaulyje neturinčią atitikmenų.
Prof. dr. R. Bončkutė pasakojo apie M. Valančiaus rankraščių bei jo leistų knygų tyrinėjimus. Knygų, prie kurių kažkada lietėsi žemaičių vyskupo rankos, tyrinėjimas pasisuko netgi kiek netikėta kryptimi, kai buvo atkreiptas dėmesys į piešinius, ornamentus, ženklus, sukurtus autoriaus rankomis. Vienas geriausių tokios kūrybos pavyzdžių – M. Valančiaus iliustruotas rankraštinis giesmynas.
Mokslininkės nuomone, knygose, leidiniuose aptinkamų įvairių ženklų tyrimas, jų transformacija, sugretinimas su tų laikų tapyba, bažnytiniu menu bei panaudotų ženklų interpretacija gali akivaizdžiai parodyti M. Valančiaus asmenybės vystymąsi. R. Bončkutė atkreipė dėmesį, kad savaip piešdamas, interpretuodamas šventuosius M. Valančius sąmoningai naudojo įvairius tautinius motyvus, lietuviškus elementus. Rašydamas ir leisdamas knygeles M. Valančius visaip stengėsi, kad lietuviai būtų kuo labiau apsišvietę, pažintų raštą, būtų skaitanti tauta.
Tarp konferencijos klausytojų buvo ir M. Valančiaus giminių atstovų – tai Dalia Šeporaitienė iš Gargždų.

Straipsnis iš laikraščio „Švyturys“
http://www.svyturiolaikrastis.lt/dienos-ivykis/item/404-apie-didiji-tautos-zmogu-is-tyreju-lupu