LT   |   EN      Mano KU   |   
Klaipėdos universiteto filosofai moksleivius ir mokytojus iš visos Lietuvos subūrė į nacionalinio konkurso „Laisva mintis ir jūros dvasia“ kūrybines filosofinių įžvalgų ir audiovizualinio meno dirbtuves

Balandžio 7 d., penktadienį Klaipėdos universiteto Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakulteto Filosofijos ir kultūrologijos katedra drauge su Klaipėdos miesto savivaldybe ir socialiniais partneriais moksleivius ir mokytojus iš visos Lietuvos maloniai pakvietė į nacionalinio moksleivių filosofinių įžvalgų lavinimo konkurso „LAISVA MINTIS IR JŪROS DVASIA“ (potemė – „Asmuo ir jūra“) II etapą – laureatų apdovanojimo ceremoniją ir kūrybines filosofinių įžvalgų bei audiovizualinio meno dirbtuves.

Nacionalinio konkurso organizatoriai siekia atkreipti dėmesį į išskirtinę jūros ir uosto reikšmę, formuojantis lietuviškajai tapatybei. Lietuvos mokiniai skatinami apmąstyti, kaip jūrinis faktorius veikia geopolitinį Lietuvos valstybingumo kontekstą, reflektuoti mitologijoje, legendose, tautosakoje ir šiuolaikinėje kūryboje aptinkamus jūros motyvus, jūros stichijos poveikį mąstymui, analizuoti asmenybės ir jūros santykį, jūrinį pasaulėvaizdį ir kultūrą. Konkurso „LAISVA MINTIS IR JŪROS DVASIA“ tikslas – lavinti mokinių filosofines įžvalgas ir ugdyti jų įgūdžius operuoti kūrybinėmis technologijomis.

Šiais metais buvo siūloma sukurti originalų kūrinį tema „Asmuo ir jūra“. Kūrybinį darbą mokiniai turėjo atlikti, pasirinkę vieną iš trijų žanrų: esė, fotografijos medžiagą arba vaizdo klipą. Rengiant šį darbą, buvo rekomenduojama laisvai interpretuoti filosofines lietuvių santykio su vandeniu įžvalgas ir įprasminti lietuviškosios jūrinės kultūros ženklus: gintarą, vėtrungę, švyturį, Olando kepurę, Mirusias kopas, kuršvaltes, „Stintapūkio“ šventę, Naglį, guboją, žuvėdras ir kt.

Konkurso organizatorius ir vertinimo komisija, kurią sudarė Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto, Klaipėdos universiteto Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų bakalauro studijų programos dėstytojai ir studentai, buvo maloniai nustebinti konkursui pristatytų darbų gausa ir originalumu. Konkurse dalyvavo moksleiviai ne tik iš Klaipėdos, Palangos ir Šilutės, bet ir iš Tauragės, Jurbarko, Kėdainių, Alytaus, Kauno, Vilniaus ir kt.

Konkurso laureatų apdovanojimo ceremonijos metu buvo pristatomi geriausi esė, fotografijos medžiagos ir vaizdo klipo žanrų kūriniai. Esė sekcijai šiais metais buvo pateikta  daugiausiai darbų, iš kurių komisija išskyrė Anastasijos Katelnikovos (Aitvaro gimnazija, Klaipėda), Julijos Slušnytės (Vytauto Didžiojo gimnazija, Klaipėda), Aurijaus Vaitiškio (Vydūno gimnazija, Klaipėda), Monikos Bendikaitės (Aukuro gimnazija, Klaipėda), Vaivos Birietaitės (Žirmūnų gimnazija, Vilnius), Eglės Tamkevičiūtės (Putinų gimnazija, Alytus), Sofijos Laurušonytės (Juozo Grušo meno gimnazija, Kaunas), Valdonės Volovnikaitės (Vydūno gimnazija, Klaipėda), Ugnės Petraitytės (Šviesioji gimnazija, Kėdainiai) esė. Pirmosios vietos diplomas atiteko Vaivai Birietaitei iš Vilniaus Žirmūnų gimnazijos už originalią esė „Jūra skaičiuoja žuvų žingsnius“, kurioje autorė pademonstravo puikiai įvaldytą sąmonės srauto techniką, fenomenologinės filosofijos metodų išmanymą ir subtilų žaidimą literatūrinėmis asociacijomis. Laureatėmis esė sekcijoje tapo: Ugnė Petraitytė iš Kėdainių Švesiosios gimnazijos už esė „Per vienatvę pasiekti pilnatvę“, kurioje autorė pademonstravo puikias filosofijos istorijos žinias, taip pat solidų egzistencializmo filosofijos probleminio lauko išmanymą; ir Monika Bendikaitė iš Klaipėdos Aukuro gimnazijos už esė „Asmuo ir jūra“, kurioje atskleidė jūros gelmių ir sielos analogiją bei priešybių – gėrio ir blogio, šviesos ir tamsos bei kt. harmoniją.

Iš fotografijos medžiagos sekcijai pateiktų kūrinių komisija išskyrė merginų grupės – Andželikos Pučinskytės, Ievos Vaidžiulytės, Viktorijos Juknaitės fotografijas (Žalgirių gimnazija, Tauragė), taip pat merginų grupės – Danielės Mekšraitytės, Evelinos Lukjanec, Aušrinės Skukauskaitės, Eglės Skukauskaitės, Mildos Masulytės fotografijas (Mykolo Biržiško gimnazija, Vilnius), taip pat Guostės Jonikaitės (Vydūno gimnazija, Klaipėda), Evelinos Artamonovos (Vėtrungės gimnazija, Klaipėda), Auksės Marcinkutės (Eržvilko gimnazija, Jurbarkas) fotografijas. Pirmosios vietos diplomas atiteko Evelinai Artamonovai iš Klaipėdos Vėtrungės gimnazijos už fotografijų ciklą „Asmuo ir jūra“, kuriame autorė kūrybiškai ir inovatyviai išreiškia jūros koncepto asociacijas, pasakodama objekto, šviesos ir laiko sąveikos istoriją. Laureatėmis fotografijos medžiagos sekcijoje tapo: Guostė Jonikatė iš Klaipėdos Vydūno gimnazijos už erdvės ir laiko pajutimą fotografijoje, merginų grupė – Danielė Mekšraitytė, Evelina Lukjanec, Aušrinė Skukauskaitė, Eglė Skukauskaitė, Milda Masulytė iš Vilniaus Mykolo Biržiško gimnazijos už konceptualias fotografijas ir filosofines įžvalgas, taip pat merginų grupė – Andželika Pučinskytė, Ieva Vaidžiulytė, Viktorija Juknaitė iš Tauragės Žalgirių gimnazijos už fotografijos žanro ribų ir originalias jūros vizualizacijas.

Vaizdo klipo sekcijoje pirmosios vietos diplomas atiteko Klaipėdos Simono Dacho progimnazijos moksleiviams – Emilijai Zakarauskaitei ir Jonui Dromantui už animacijos filmą „Saint John‘s Day in Lithuania“ (Erasmus + projektas, „iNimation in Clay“ darbo grupė) už profesionalią, ryškią ir nuotaikingą animaciją, originalumą ir kūrybiškumą.

Laureatų darbus komentavo dėstytojai, menininkai ir studentai, vyko diskusija, kuri buvo tęsiama ir visiems vaišinantis karšta arbata, užkandžiais.

Po apdovanojimo ceremonijos dalyviai vyko prie jūros (į Melnragę prie molo), kur veikė kūrybinės filosofinių įžvalgų ir audiovizualinio meno dirbtuvės. Moksleiviai, mokytojai bei studentai turėjo galimybę dalyvauti dviejose sekcijose: fotografijos ir vaizdo meno. Fotografijos meno dirbtuvėms, kurių tema – „Rasti daiktai prie jūros“, vadovavo fotomenininkas doc. Remigijus Treigys, o į vaizdo klipo dirbtuves, skirtas temai „Aš ir jūra“, kvietė režisierius Algimantas Jarukaitis. Kūrybinių dirbtuvių rezultatai buvo pristatomi Humanitarinių ir ugdymo mokslų fakultete Filosofijos ir kultūrologijos katedroje. Dirbtuvių vadovai komentavo darbus, vyko diskusija, kurioje dalyvavo Vilniaus dailės akademijos Klaipėdos fakulteto, Klaipėdos universiteto Medijų filosofijos ir kultūrinių industrijų bakalauro studijų programos dėstytojai, studentai, taip pat moksleiviai ir mokytojai.

Sulaukę tokio pasisekimo šiais metais, Klaipėdos universiteto filosofai tikisi, kad nacionalinis moksleivių filosofinių įžvalgų lavinimo konkursas „LAISVA MINTIS IR JŪROS DVASIA“ taps tradicinis Klaipėdos universiteto ir Klaipėdos miesto renginys.