LT   |   EN      Mano KU   |   
6-OJI TARPTAUTINĖ TARPDALYKINĖ KONFERENCIJA „TRADICIJOS IR MODERNYBĖS SĄVEIKA“

2021 m. lapkričio 18–19 d. Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultete vyks 6-oji tarptautinė tarpdalykinė konferencija „Tradicijos ir modernybės sąveika“, skirta baltistės prof. habil. dr. Audronės Kaukienės 80-mečio sukakčiai pažymėti.

Maloniai kviečiame dalyvauti: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/index.php/programa/ 

Konferencija vyks kontaktiniu ir nuotoliniu būdu:

  • KU SHMF, S. Nėries g. 5, Klaipėda, Lietuva
  • Vaizdo konferencijų platformoje ZOOM

 

6th INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY CONFERENCE „THE INTERACTION OF TRADITION AND MODERNITY“
November 18–19, 2021, Klaipėda University

The 6th International Interdisciplinary Conference „The Interaction of Tradition and Modernity“ will take place at the Faculty of Social Sciences and Humanities of Klaipėda University.

We kindly invite you to participate: https://www.ku.lt/tradicija_modernybe/index.php/programa/ 

The conference will be held in contact and virtual way:
• KU SSHF, S. Nėries str. 5, Klaipėda, Lithuania
• Video conferencing platform ZOOM