LT   |   EN      Mano KU   |   
2018 M. BALANDŽIO 12 D. VYKO V-OJI MOKINIŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TOLERANTIŠKA MOKYKLA – SAUGI VISUOMENĖ“ !

2018 M. BALANDŽIO 12 D. VYKO V- OJI MOKINIŲ MOKSLINĖ KONFERENCIJA „TOLERANTIŠKA MOKYKLA –SAUGI VISUOMENĖ“ !

 

KU HUMF Pedagogikos katedros Tolerancijos ugdymo tyrimų laboratorijos ir partnerių (Klaipėdos m. Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos ir fondo „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“) organizuota penktoji mokinių mokslinė konferencija „Tolerantiška mokykla – saugi visuomenė“ sukvietė gausų dalyvių būrį. Viso sulaukta 190 dalyvių (mokinių, mokytojų, svečių) iš visos Lietuvos.

Dalyvius pasveikino Klaipėdos miesto meras Vytautas Grubliauskas, KU Mokslo ir meno prorektorė doc. dr. Rita Vaičekauskaitė. Konferenciją nuotaikingai pradėjo LPF „Dienvidis“ vaikų dienos centro vaikai, daina įrodę: „Ir vaikai turi teises“. Vėliau savo pasirodymu visus nudžiugino LPF „Dvasinės pagalbos jaunimui centras“ programos „Sniego gniūžtė“ savanoriai. Pagrindinį pranešimą „Padaryti iš vaiko žmogų ar pamatyti žmogų vaike: (ne)lengvas pasirinkimas“ skaitė doc. dr. Valdas Rimkus, KU Socialinio darbo katedros vedėjas. KU Pedagogikos katedros dėstytoja prof.dr. Ilona Klanienė pristatė visų 5 metų organizuotų konferencijų rezultatų apžvalgą. Profesorė pažymėjo, jos vienas esminių konferencijos organizavimo rezultatų tai, kad kiekvienas metais vis daugiau mokyklų ir kitų ugdymo institucijų bendruomenių įsitraukia į saugios ir tolerantiškos mokyklos kūrimą; kokybiškai keičiasi mokinių pranešimai, taikomi įvairesni socialines aplinkos tyrimo metodai (kiekybiniai, kokybiniai ir t.t.). Džiugu, kad į konferenciją atvyko pirmosios konferencijos laureatės Gretė Česnelytė, Alina Glybina, kurios ne tik pasidalino savo prisiminimais apie dalyvavimą konferencijoje, bet ir padrąsino konferencijos dalyvius.

Pagrindinis darbas vyko trijose sekcijose, kuriose mokiniai pristatė 33 pranešimus. Jų tematika įvairi: dominavo vaikų ir suaugusiųjų (mokytojų, tėvų) požiūrių į vaiko teises ir pareigas pristatymas, diskutuota apie vaiko teisių ir pareigų įgyvendinimo iššūkius šeimoje, mokykloje, bendruomenėje. Aptartos įvairių vaikų grupių, tame tarpe ir kurčių vaikų bei turinčių regos sutrikimų teisės ir lygios galimybės mokykloje. Visi pranešimai pagrįsti tyrimais, iliustruoti diagramomis, videofilmais.

Kompetentingos vertintojų komisijos, kurių nariais yra įvairių organizacijų atstovai (Klaipėdos universiteto dėstytojai, Vaiko teisų apsaugos tarnybos darbuotojai, Klaipėdos m. Vaiko gerovės komisijos pirmininkė, nevyriausybinių organizacijų atstovai, KU Socialinės pedagogikos programos magistrantai, absolventai ir kt.) atrinko geriausius pranešimus, tenkinančius iškeltus konferencijos pranešimo vertinimo kriterijus. Išrinkti ir apdovanoti pranešimai: moksliškiausias, originaliausias, inovatyviausias, informatyviausias, geriausias 2018 metų pranešimas ir daugiausiai konferencijos dalyvių palaikymo sulaukęs pranešimas Facebook‘e.

Konferencijos rengėjai įsitikino, kad auga graži, išradinga ir kūrybinga karta – Lietuvos ateitis.

Iki susitikimo kitais metais!