LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

Kviečiame

Naujienos

Sveikiname

2021-12-13
Fakulteto bendruomenė nuoširdžiai sveikina Vadybos studijų programos absolventą ir Vadybos katedros dėstytoją Šarūną Banevičių gruodžio 10 d. sėkmingai apgynus vadybos krypties disertaciją  „Regioninė partnerystė sveikatos turizmo valdymo sistemoje“. Prasmingų ateities ...