LT   |   EN      Mano KU   |   
Socialinių ir humanitarinių mokslų fakultetas

Kviečiame

2021-05-11
Kviečiame į dr. Jurgitos Paužuolienės viešą paskaitą! Paskaitos tema: DARNAUS VYSTYMOSI TIKSLAI Laikas: gegužės 20 d. (ketvirtadienis) nuo 12.00 val. iki 14.30 val. PRISIJUNGIMO NUORODA:   https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2QwYjljNzctOGZlZi00YWIzLWJmYjQtYWUwOTFmOTVhOGM1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22930cc46e-c48b-4b2e-8bd3-1fd489b1851c%22%2c%22Oid%22%3a%227c95efb8-d0c3-431f-b8d3-42d8bf9bad80%22%7d

Naujienos

2021-05-24
Maloniai kviečiame pasiklausyti Pedagogikos katedros vyriausiosios mokslo darbuotojos prof. dr. Rūtos Girdzijauskienės viešos paskaitos „Kūrybiškumo kompetencija kompetencijomis grįstų atnaujinamų bendrųjų ugdymo programų kontekste“. Paskaita vyko savivaldybių atstovams 2021 m. vasario ...

2021-04-07
Balandžio mėnesį startuoja du nauji KU Socialinių pokyčių studijų centro (SPSC) projektai, laimėję Lietuvos mokslo tarybos (LMT) paramą. Abu projektai finansuojami pagal LMT konkursinio finansavimo priemonę „Mokslininkų grupių projektai“. Parama ...