LT   |   EN      Mano KU   |   
Senatas

Senatas yra Universiteto akademinių reikalų valdymo organas. Jis sudaromas 5 metų kadencijai iš 35 narių –rektorius, profesoriai, docentai, mokslininkai, pripažinti menininkai ir studentai. Senatas savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Klaipėdos universiteto Statutu, Klaipėdos universiteto Senato reglamentu.

KU Statutas
KU Senato darbo reglamentas

Klaipėdos universiteto
Senato pirmininkas

Prof. dr. Vaidutis Laurėnas

Klaipėdos universiteto miestelis
Senato pastatas (210 kab.)

Tel.: (8 46) 39 89 41, (8 46) 39 89 40
El. paštas:  vaidutis.laurenas@ku.lt

Priėmimo valandos:
Antradieniais nuo 14.00 val. iki 16.00 val.

Klaipėdos universiteto
Senato pirmininko pavaduotojas

Prof. dr. Rimantas Balsys

El. paštas:  rimantas.balsys@ku.lt

Senato referentė (208 kab.)
Laura Kolozinskienė

Tel. (8 46) 39 89 40
El. paštas:  senatas@ku.lt

Senato posėdis

2018 m. d., 14 val.

Senato posėdis, Senato salėje

Studijos Mokslas Paslaugos Kursai